TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Thông báo thời hạn nộp xét tốt nghiệp Thạc sỹ CHTP 6 (đợt 2)
06/10/2019

Thông báo các bạn học viên CHTP 6 đã bảo vệ Luận văn Thạc sỹ hạn cuối là 10 h sáng ngày 20/10/2019 phải nộp lại cho Viện các giay tờ như sau:

  • 01 đơn xin xét tốt nghiệp (Mẫu 10);
  • 03 ảnh 3×4 (chụp trong vòng 06 tháng);
  • 01 bản chính báo cáo chỉnh sửa luận văn thạc sĩ có có đầy đủ chữ ký xác nhận của giảng viên hướng dẫn, thư ký, đơn vị đào tạo (Mẫu 09 – bản chính);
  • 02 quyển luận văn hoàn chỉnh đóng bìa cứng (Mẫu 01);
  • 01 giấy xác nhận quyển luận văn trình bày đúng quy định (do Phòng quản lý Sau đại học xác nhận) (Mẫu 05b).
  • 01 CD luận văn hoàn chỉnh (gồm dạng Word, dạng Pdf, dữ liệu phân tích), có dán nhãn ghi rõ họ tên, khóa, chuyên ngành, tên đề tài (Mẫu 01b).
  1. Nộp về Thư viện Trường (01 quyển luận văn hoàn chỉnh và CD), có biên bản kèm theo. Viện lưu 01 quyển luận văn.
  2. Viện nộp cho Phòng Quản lý Sau đại học phiếu đề nghị xét tốt nghiệp kèm danh sách học viên (Mẫu 11) và các hồ sơ có liên quan như trên.

Lưu ý:

  • Học viên chỉnh sửa hoàn chỉnh luận văn, in trước 01 quyển gửi Phòng Quản lý Sau đại học kiểm tra hình thức và xác nhận trước khi in 02 quyển nộp Khoa/Viện theo quy định thủ tục tốt nghiệp.

mau_bien_nhan_ho_so_xet_tot_nghiep

Mau 01b – Quy dinh trinh bay LVTHS – IUH – Khoi ky thuat

Mau 09 – Bao cao chinh sua LVThS

Mau 05b – Giay xac nhan LV hoan thanh

Mau 10 – Don xin xet tot nghiep

Mau 01a – Mau dinh dang LVTHS – IUH- Khoi ky thuat

Đơn vị liên kết