ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Thạc sĩ Công nghệ Thực phẩm – Vị trí việc làm
Thạc sĩ Công nghệ Thực phẩm – Vị trí việc làm

Sau khi tốt nghiệp, các Thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ thực phẩm có thể tham gia:

  • Lãnh đạo, quản lý, điều hành, nghiên cứu chuyên sâu về thực phẩm tại các công ty và nhà máy thực phẩm.
  • Lãnh đạo, quản lý, phụ trách chuyên môn tại các cơ quan phân tích, kiểm định, quản lý chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm.
  • Tham gia nghiên cứu và giảng dạy tại các Trường Cao đẳng, các trung tâm, viện nghiên cứu.
Đơn vị liên kết