ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Chiến lược phát triển
Chiến lược phát triển
  • Đẩy mạnh phát triển trình độ đội ngũ giảng viên; đến năm 2020, 50% giảng viên có trình độ tiến sĩ, và 100% có trình độ tiến sĩ vào năm 2025.
  • Không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu của xã hội, thực hiện kiểm định chất lượng chuẩn quốc tế ABET cho 2 ngành công nghệ sinh học và công nghệ thực phẩm vào năm 2020, phấn đấu đến năm 2025 tất cả các ngành đào tạo của Viện đạt chuẩn kiểm định quốc tế ABET.
  • Mở rộng mạnh mẽ mạng lưới hợp tác nghiên cứu khoa học, đào tạo trong nước và quốc tế, trở thành một trung tâm khoa học công nghệ, ứng dụng và đào tạo hàng đầu, trung tâm phân tích kiểm nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực Công nghệ sinh học, Công nghệ thực phẩm.
Đơn vị liên kết