ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Đăng ký tên đề tài khóa luận tốt nghiệp online
Đăng ký tên đề tài khóa luận tốt nghiệp online

======================================================================================

Lưu ý:

  • Thời gian đăng ký đến hết ngày 07/10/2018
  • Đăng ký theo nhóm đề tài
  • SV chưa có GVHD cũng đăng ký vào đây nhưng bỏ trống cột GVHD

 

Đơn vị liên kết