ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
BM Công nghệ Thực phẩm – Hệ thống phòng thí nghiệm
BM Công nghệ Thực phẩm – Hệ thống phòng thí nghiệm

Clip giới thiệu một số PTN phục vụ đào tạo sinh viên ngành Công nghệ Thực phẩm và phục vụ nghiên cứu:

TT Thuộc nhóm Tên PTN Link trên youtube
1 Chuyên ngành PTN Kỹ thuật thực phẩm (F3.5) https://youtu.be/izBzoi6s6nQ 
2 PTN Phân tích thực phẩm (F6.8) https://youtu.be/bGTqMYIIssc 
3 PTN Phân tích thực phẩm (F4.5A) https://youtu.be/Bbj9UVBEGX0 
4 PTN Vật lý thực phẩm (F6.6)  https://youtu.be/Fedz45oDkKk 
5 PTN CNCB các sản phẩm súc sản, thuỷ sản (F5.3) https://youtu.be/HYNi74-M_1M 
6 PTN CNCB các sản phẩm nông sản (F5.4) https://youtu.be/42KKmjgax_0 
7 PTN CNCB các sản phẩm từ cây nhiệt đới (F5.6) https://youtu.be/KzdZxm-Evy8 
8 PTN CNSX bánh kẹo (F5.7) https://youtu.be/o69LYTYkCww 
9 PTN CNCB đồ uống (F5.8) https://youtu.be/COWIuL4Qo6A 
10 Phòng điều phối thiết bị (F4.3) https://youtu.be/5Xwe-3Dub1I 
11 PTN đánh giá cảm quan (F7.2) https://youtu.be/BjPQl1nGz3k 
12 An toàn PTN Vòi rửa mắt và xả nước khẩn cấp (cuối mỗi hành lang) https://youtu.be/ZqEI5xFHtsU 
13 Tủ y tế và bình chữa cháy https://youtu.be/FY32JHsGUrk 

 

Đơn vị liên kết