ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Quy mô đào tạo
Quy mô đào tạo

Trong gần 10 năm hình thành thành và phát triển, Viện đã đào tạo được 8 khoá sinh viên với hơn 10.000 kỹ sư trình độ cao cho nền công nghiệp thực phẩm, công nghệ sinh học của Việt Nam. Hơn 76% sinh viên được đào tạo ra trường có việc làm đúng chuyên ngành.

Các hoạt động chuyên môn hỗ trợ tích cực cho hoạt động đào tạo được Viện quan tâm thực hiện. Tính đến năm 2016, Viện đã tổ chức được 7 lần cuộc thi “Sinh viên sáng tạo sản phẩm mới” tạo tiếng vang lớn trong cộng đồng khoa học và các doanh nghiệp, với sự tham gia của tất cả các trường đại học phía Nam có đào tạo ngành công nghệ thực phẩm.

Đơn vị liên kết