ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Đăng ký học phần online
Đăng ký học phần online

======================================================================================

Các em đăng ký danh sách theo đường link bên trên. Nếu đủ số lượng sẽ mở lớp học phần với tên môn học: Thực tập thực tế.

Lưu ý: Phải điền đầy đủ và chính xác các thông tin vào danh sách đăng ký.

 

 

 

Đơn vị liên kết