TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Thạc sĩ Công nghệ Thực phẩm – Yêu cầu HV
Thạc sĩ Công nghệ Thực phẩm – Yêu cầu HV

Về kiến thức

 • Có kiến thức, năng lực hoạt động cần thiết theo ngành công nghệ thực phẩm phù hợp với tình hình thực tế của TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam nói riêng và cả nước nói chung
 • Trang bị cho học viên năng lực nghiên cứu khoa học, cập nhật, nâng cao và hoàn chỉnh những kiến thức cơ bản, có hiểu biết sâu về kiến thức chuyên ngành; có trình độ cao về lý thuyết và thực hành, có khả năng sáng tạo, giải quyết những vấn đề khoa học – công nghệ và hướng dẫn hoạt động chuyên môn trong các lĩnh vực thực phẩm
 • Đạt trình độ ngoại ngữ theo quy chế đào tạo Thạc sĩ

Về kỹ năng

 • Kỹ năng nghiên cứu và giải quyết những vấn đề thực tế
 • Vận dụng được phương pháp nghiên cứu chuyên sâu về một số lĩnh vực công nghệ thực phẩm
 • Thiết kế được sản phẩm mới, công nghệ mới theo định hướng người tiêu dùng
 • Ứng dụng được nguyên liệu sinh học mới trong công nghệ chế biến thực phẩm
 • Thực hiện được các công tác quản lý, điều hành, giảng dạy và nghiên cứu trong lĩnh vực thực phẩm.
 • Tổ chức triển khai được các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn một cách hiệu quả.

Về thái độ

 • Có phẩm chất đạo đức của một chuyên gia về công nghệ thực phẩm.
 • Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp.
Đơn vị liên kết