ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Thông báo họp Hội đồng tuyển sinh trình độ Tiến sĩ CNTP đợt 1 năm 2022
12/05/2022

Thông báo họp Hội đồng tuyển sinh trình độ Tiến sĩ đợt 1 năm 2022 của Tiểu ban chuyên môn Ngành Công nghệ thực phẩm do Viện Công nghệ sinh học  và thực phẩm tổ chức.

  • Thời gian: 9 h  Thứ bày ngày 14 tháng 05 năm 2022
  • Họp trực tuyến: Zoom meeting.

Trân trọng

Đơn vị liên kết