TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
THÔNG BÁO NỘP HỒ SƠ XIN BẢO VỆ LVTS CHTP 6 (GIA HẠN)
23/08/2019
Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm xin thông báo đến học viên cao học
THÔNG BÁO NỘP HỒ SƠ XIN BẢO VỆ LVTS CHTP 6 (GIA HẠN)
Thông báo Học viên lớp CHTP 6 (gia hạn) nộp hồ sơ xin bảo vệ LVTS cho Viện trước ngày 10/9/2019 để Viện xét duyệt hồ sơ và trình ký Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá LVTS
Học viên nộp Hồ sơ  xin bảo vệ luận văn thạc sĩ cho Viện, kèm hồ sơ gồm:
–  01 đơn xin bảo vệ luận văn (có đầy đủ chữ ký) (Mẫu 02);
–  01 bảng điểm của học viên (in từ hệ thống có xác nhận của Khoa/Viện) (Viện sẽ in) ;
–  01 bản photo công chứng chứng nhận ngoại ngữ theo quy định;
–  01 bản nhận xét của cán bộ hướng dẫn, có ý kiến đồng ý cho phép bảo vệ (Mẫu 03);
–  05 quyển luận văn (theo quy định trình bày luận văn thạc sĩ) (Mẫu 01).
–  01 giấy xác nhận quyển luận văn trình bày đúng quy định (do Phòng quản lý Sau đại học xác nhận) (Mẫu 05a).
–  01 giấy xác nhận đã nộp đủ học phí và lệ phí tốt nghiệp (in công nợ, có xác nhận của Phòng Tài chính – Kế toán);
Lưu ý:
•  Học viên  hoàn chỉnh nội dung, in trước 01 quyển gửi Phòng Quản lý Sau đại học kiểm tra hình thức và xác nhận trước khi in 05 quyển nộp Viện theo quy định thủ tục bảo vệ luận văn.
Chi tiết xem trong file đính kèm:
Trân trọng thông báo
Đơn vị liên kết