TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SỸ
26/09/2019

Thông báo lịch bảo vệ luận văn thạc sỹ của lớp CHTP 6 (đợt 2).

+ Hội đồng 3: 8h sáng Chủ nhật ngày 29/9/2019, tại Phòng Nghiên cứu 1

Học viên: 1. Nguyễn Trần Ngọc Mai.

2. Tô Thị Xuân.

+ Hội đồng 2: 8 h sáng Thứ 7, ngày 05/10/2019, tại Phòng Nghiên cứu 1

Học viên: 1. Nguyễn Thị Thanh Thúy

2. Đinh Quang Anh Tuấn

+ Hội đồng 1: 14 h chiều Thứ 7, ngày 05/10/2019, tại Phòng Nghiên cứu 1.

Học viên: 1. Trần Bảo Ân

2. Nguyễn Như Tuyết

3. Nguyễn Đức Tâm.

Trân trọng Mời Quý Thầy,  Cô và các bạn SV quan tâm tới dự.

Đơn vị liên kết