ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Dinh dưỡng và KHTP – Giới thiệu ngành
Dinh dưỡng và KHTP – Giới thiệu ngành

Chương trình đào tạo ngành Dinh dưỡng và Khoa học thực phẩm được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu áp dụng chương trình khung của Bộ giáo dục và Đào tạo, tham khảo các chương trình giảng dạy bậc đại học của các nước tiên tiến trên thế giới và khảo sát điều tra ý kiến của các bên liên quan, bao gồm: giảng viên, doanh nghiệp, sinh viên và cựu sinh viên đã và đang tham gia quá trình đào tạo ngành thực phẩm tại đơn vị với cách tiếp cận theo chuẩn AUN.

Đây là một ngành mới tại Việt Nam nhưng hiện đang rất phát triển trên thế giới. Ngành này có triển vọng phát triển nhanh tại Việt Nam.

Cử nhân ngành Dinh dưỡng và Khoa học thực phẩm tốt nghiệp từ chương trình Dinh dưỡng và Khoa học thực phẩm được đào tạo kiến thức, kỹ năng và thái độ về khoa học, kỹ thuật công nghệ và nghề nghiệp, cho phép họ đảm trách công việc của người cử nhân trong lĩnh vực Dinh dưỡng và Khoa học thực phẩm.

Mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra và chương trình khung có thể tham khảo thêm tại đây: Mục tiêu đào tạoChuẩn đầu raChương trình khung

Đơn vị liên kết