TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Công nghệ Sinh học – Vị trí việc làm
Công nghệ Sinh học – Vị trí việc làm

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng đảm nhiệm các công tác quản lý, điều hành và sản xuất của doanh nghiệp, xí nghiệp, nhà máy, công ty ở các vị trí:

  • Cán bộ nghiên cứu
  • Cán bộ quản lý dự án, sản xuất
  • Cán bộ kỹ thuật
  • Cán bộ chuyển giao khoa học công nghệ
  • Cán bộ giảng dạy
  • Nhân viên kinh doanh

Có khả năng đảm nhiệm công tác nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, chuyển giao công nghệ, công tác giảng dạy ở các trường trong lĩnh vực sinh học.

Có khả năng tạo lập hoặc tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực sinh học.

Đơn vị liên kết