TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Công nghệ Sinh học – Mục tiêu đào tạo
Công nghệ Sinh học – Mục tiêu đào tạo

Đào tạo kỹ sư có kiến thức nền tảng vững chắc về khoa học và công nghệ sinh học; có khả năng:

  • Phân tích, thiết kế và thực hiện công việc trong các hệ thống ngành công nghệ sinh học
  • Phát triển kỹ năng nghề nghiệp hiệu quả cùng với trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp cao để thành công trong các vị trí việc làm về công nghệ sinh học và các lĩnh vực liên quan đến công nghệ sinh học
  • Tự học và tự rèn luyện trong thế giới nghề nghiệp luôn thay đổi

Đào tạo kỹ sư để trở thành những cán bộ chủ lực cho các đơn vị sản xuất, quản lý và nghiên cứu về Công nghệ sinh học; những cán bộ giảng dạy chuyên ngành cho các trường đại học và cao đẳng trong tương lai

Đơn vị liên kết