TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Nguyễn Thị Thanh Bình
Nguyễn Thị Thanh Bình

Thông báo sinh viên

Lịch giảng dạy

Lý lịch khoa học


Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Thanh Bình

Bộ môn Công nghệ Thực phẩm

Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm

Lầu 4, nhà F, số 12 Nguyễn Văn Bảo, phường 4,  quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

ĐT:

Email: nguyenthithanhbinh@iuh.edu.vn

Website: ibf.iuh.edu.vn/nguyen-thi-thanh-binh

Chức danh

Giảng viên

Chức vụ

 • Thành viên Ban QA của chương trình đào tạo  Công nghệ Thực phẩm
 • Quản lý phòng thí nghiệm F5.02

Quá trình đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ

 • Đại học: Ngành Công nghệ chế biến thủy sản, Trường Đại học Nha Trang, Tốt nhgiệp năm 1991
 • Thạc sỹ: Ngành Bioprocess technology, Asian Institute of Technology, Thailand, Tốt nghiệp năm 2001
 • Nghiên cứu sinh: Ngành Công nghệ chế biến thủy sản, Trường Đại học Nha Trang
 • Nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ đại học, cao đẳng. Thời gian đào tạo từ 03/2014 đến 06/2014. Chứng chỉ do
 • ĐH Sư phạm Hà Nội cấp ngày 12/06/2014
 • Nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề. Thời gian đào tạo từ 23/05/2015 đến 19/07/2015. Chứng chỉ do ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM cấp ngày 15/09/2015
 • Tham gia khóa học ngắn hạn School Summer. Thời gian từ 22/11/2015 đến 29/11/2015. Chứng nhận do trường ĐH Nha Trang cấp ngày 26/11/2015
 • Chứng chỉ tin học ứng dụng, 2/2020
 • Bồi dưỡng giảng viên chính 11/2019
 • Trung cấp Lý luận chinh trị, Trường đào tạo Cán Bộ Bộ Công thương, 10/2018 – 10/2019
 • Đào tạo tư vấn viên Việt Nam, Cục Công Nghiệp, Bộ Công thương, 7-10/2020
 • Các khoá đào tạo về phương pháp giảng dạy của

Quá trình công tác

 • 09/1991 – 12/1999: Công ty Seaspimex, Tổng công ty Thủy sản Việt Nam, vị trí Quản lý chất lượng (QC, QA)
 • 01/2000 – 8/2001: Học Thạc sĩ tại Thailand
 • 09/2001 – 04/2005: Công ty Cổ Phần Thủy đặc sản, vị trí trưởng phòng Công nghệ
 • 04/2005 – nay: Đại học Công nghiệp TP.HCM

Môn học đang tham gia giảng dạy

 • Công nghệ chế biến thủy sản, súc sản và sữa
 • Thực hành Công nghệ chế biến thủy sản, súc sản và sữa
 • Công nghệ Đồ hộp thực phẩm
  Đảm bảo chất lượng và luật thực phẩm
 • Quản lý sản xuất và vận hành
 • Anh văn chuyên ngành thực phẩm
 • Thực hành phát triển sản phẩm

Hướng nghiên cứu chính

 • Nâng cao chất lượng các sản phẩm thủy sản, súc sản và sữa
 • Ứng dụng chitosan trong công nghệ thực phẩm
 • Ngiên cứu tạo sản phẩm mới trong nhóm thủy sản, súc sản và sữa
 • Quản lý chất lượng thực phẩm

Sách/giáo trình đã công bố

 1. Anh văn chuyên ngành thực phẩm. Năm xuất bản 2009. Giáo trình lưu hành nội bộ Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
 2. Đảm bảo chất lượng và luật thực phẩm. Năm xuất bản 2009. Giáo trình lưu hành nội bộ Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
 3. Thực hành công nghệ sản xuất thịt, cá. Năm xuất bản 2009. Giáo trình lưu hành nội bộ Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM

Dự án/đề tài

 1. NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG HỖN HỢP CHITOSAN – TRÀ XANH TRONG BẢO QUẢN MỘT SỐ SẢN PHẨM TỪ CÁ TRA (Pangasius hypophthalmus). Đề tài cấp trường 2012-2013

Hội thảo khoa học trong nước và quốc tế đã tham gia

 1. Hội nghị khoa học quốc tế: The 2013 International Symposium on Chemical Engineering (ISCE2013). Thời gian 01-02/11/2013 tại Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh.
 2. Hội thảo quốc tế VBFoofnet tổ chức tại Đại học Nha Trang. Thời gian từ 22 – 24/11/2015. Chứng nhận do Đại học Nha Trang cấp ngày 26/11/2015
 3. Hội nghị khoa học quốc tế: Công nghệ cao và phát triển bền vững – ICATSD 2016 tổ chức tại Đại học Công nghiệp Tp.HCM. Thời gian từ 21 – 23/8/2016
 4. Hội nghị khoa học trường Đại học công nghiệp lần 5. Thời gian 12-13/09/2014

Bài báo/hội nghị đã công bố

 1. Thi Thanh Binh Nguyen, San Hein, Chuen-How Ng, Willem F. Stevens (2008), Molecular Stability of Chitosan in Acid Solutions Stored at Various Conditions, Journal of Applied Polymer Science 107, 2588-2593.
 2. Nguyễn Thị Thanh Bình, Đặng Bảo Trung (2013), Bước đầu Khảo sát Ảnh hưởng của Chitosan và Trà Xanh đến Chất lượng Cá Tra (Pangasius Hypophthalmus) Sấy Khô, Tạp Chí Khoa Học & Công Nghệ 51(5C), 406-410.
 3. Binh, N.T.T., Bao, H.N.D., Prinyawiwatkul, W. and Trung, T.S. (2021), Antioxidative and antimicrobial effects of low molecular weight shrimp chitosan and its derivatives on seasoned-dried Pangasius fillets. Int. J. Food Sci. Technol., 56: 5119-5129. https://doi.org/10.1111/ijfs.15280

Đơn vị liên kết