TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Nguyễn Thị Lan Hương
Nguyễn Thị Lan Hương

Thông báo sinh viên

Lịch giảng dạy

Lý lịch khoa học

Tiến sĩ: Nguyễn Thị Lan Hương

Bộ môn Công nghệ Sinh học

Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm

Lầu 4, nhà F, số 12 Nguyễn Văn Bảo, phường 4,  quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Email: nguyenthilanhuong@iuh.edu.vn

Chức danh

 • Giảng viên

Quá trình đào tạo

 • Đại học: Ngành Sinh học, Trường Belgorod National Research University (Russia), Năm tốt nghiệp 2010
 • Thạc sỹ: Ngành Sinh học, Trường Belgorod National Research University (Russia), Năm tốt nghiệp 2012
 • Tiến sĩ: Ngành Sinh học, Trường Belgorod National Research University (Russia), Năm tốt nghiệp 2016

Quá trình công tác

 • 2016 ÷ nay: Giảng viên bộ môn Công nghệ sinh học, Viện Công nghê Sinh học và Thực phẩm – Trường đại học Công nghiệp TpHCM

Môn học đang tham gia giảng dạy

 • Virut học
 • Vi sinh đại cương
 • Vi sinh thực phẩm

Hướng nghiên cứu chính

 • Phân lập và định danh vi nấm

Các bài báo/hội nghị đã công bố

 1. Kurkina Yu.N., Nguyen Thi Lan Huong. 2012. Đặc điểm sinh học của chủng nấm Alternaria phân lập từ các cây họ Đậu. Tuyển tập các công trình hội thảo khoa học sinh thái ứng dụng quốc tế lần thứ XII “Biến động về cấu trúc và chức năng của quần thể và quần xã trên những vùng lãnh thổ bị ảnh hưởng bởi hoạt động của con người”. Tp. Belgorod, 9-12/10/2012. NXB “Belgorod” pp. 115-116.
 2. Kurkina Yu.N., Nguyen Thi Lan Huong, Ngo Thi Diem Kieu. 2013. Bệnh đốm lá trên cây Vicia faba Tuyển tập các công trình hội thảo khoa học quốc tế trực tuyến “Công nghệ sinh học. Cái nhìn mới trong tương lai”. Tp. Kazan, 26/03/2013. pp. 178-179.
 3. Nguyen Thi Lan Huong, Kurkina Yu.N. Một vài đặc điểm của chủng Ulocladium botrytis Preuss. Tuyển tập các công trình hội thảo khoa học “Thảm thực vật vùng Đất đen Trung Nga-2013”. Tp. Kurck, 2013. pp. 220-221.
 4. Kurkina Yu.N., Nguyen Thi Lan Huong. Sức chống chịu của một số giống Đậu răng ngựa (Vicia faba L.) đối với bệnh do vi nấm Fusarium. Tạp chí bảo vệ thực vật. №1, pp. 67-69.
 5. Kurkina Yu.N., Nguyen Thi Lan Huong. Ảnh hưởng của nhiệt độ và dinh dưỡng đến sự phát triển khuẩn lạc của chủng Cunninghamella japonica Pidopl. et Milko. Tuyển tập các công trình hội thảo khoa học ứng dụng quốc tế trực tuyến “Lipit học – môn khoa học của thế kỉ XXI”, Tp. Kazan, 26/11/2013. pp. 134-135.
 6. Kurkina Yu.N., Nguyen Thi Lan Huong. 2014. Phân tích cấu trúc hệ vi nấm đất vùng rễ cây họ Đậu. Tạp chí bảo vệ và kiểm dịch thực vật, №5, p. 43.
 7. Kurkina Yu.N., Nguyen Thi Lan Huong. Vi nấm dưới đất cây họ Đậu. Tạp chí bảo vệ thực vật, №2, pp. 51-54.
 8. Nguyen Thi Lan Huong, Kurkina Yu.N. Nghiên cứu cấu trúc hệ vi nấm đất vùng rễ cây Medicago sativa L. Tuyển tập các công trình hội thảo khoa học ứng dụng quốc tế trực tuyến “Xu hướng hiện đại trong nông nghiệp”. Kazan, 9-10/10/2014. pp. 31-32.
 9. Kurkina Yu.N., Nguyen Thi Lan Huong. Nghiên cứu cấu trúc hệ vi nấm đất dưới cây họ Đậu. Tạp chí “Các vấn đề sinh thái vùng”. №2. pp. 82-85.
 10. Kurkina Yu.N., Nguyen Thi Lan Huong. Thiệt hại của bệnh đốm nâu trên cây lạc (Arachis hypogaea L.) ở vùng Belgorod. Tạp chí “Bảo vệ và kiểm dịch thực vật”, №10, pp. 50-51.

Đơn vị liên kết