ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Nguyễn Thị Diệu Hạnh
Nguyễn Thị Diệu Hạnh

Thông báo sinh viên

Lịch giảng dạy

Lý lịch khoa học

Tiến sĩ: Nguyễn Thị Diệu Hạnh
Bộ môn Công nghệ sinh học
Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩmLầu 4, nhà F, số 12 Nguyễn Văn Bảo, phường 4,  quận Gò Vấp, Hồ Chí MinhĐT: 0982695357
Email: nguyenthidieuhanh@iuh.edu.vn

Chức danh

 • Giảng viên

Quá trình đào tạo

 • Đại học: Sinh học – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – 2001
 • Thạc sỹ: Sinh học – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – 2008
 • Tiến sĩ: Công nghệ sinh học – Trường Đại học Konkuk (Seoul-Korea) – 2015

Quá trình công tác

 • 1997-2001: Học đại học tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên Tp HCM – Tp. HCM.
 • 2001-2009: Chuyên viên nghiên cứu – Trung tâm Công nghệ Sinh học ứng dụng Tp HCM – Tp. HCM.
 • 2003-2008: Học viên cao học tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên Tp HCM – Tp. HCM.
 • 2009-2010: Giảng viên trường Đại học Công nghiệp Tp HCM – Tp. HCM.
 • 2010-2015: Nghiên cứu sinh tiến sĩ tại trường Đại học Konkuk – Seoul-Korea
 • 2015-nay: Giảng viên trường Đại học Công nghiệp Tp HCM.

Môn học đang tham gia giảng dạy

 • Vi sinh vật học
 • Vi sinh thực phẩm
 • Kỹ thuật trồng nấm
 • Công nghệ enzyme
 • Nhập môn Công nghệ sinh học
 • Vi sinh thực phẩm nâng cao
 • Kỹ năng làm việc nhóm
 • Thiết kế và phát triển sản phẩm công nghệ sinh học
 • Chuyên đề Vi sinh-Hóa sinh

Hướng nghiên cứu chính

 • Vi sinh
 • Hoá sinh
 • Sinh học phân tử
 • Kỹ thuật trồng nấm

Đề tài/dự án đã thực hiện

 1. Nghiên cứu đặc điểm sinh học của nấm Vân chi (Trametes versicolor) để phát triển nguồn dược liệu của Việt Nam – Cấp cơ sở – 1999-2000.
 2. Nghiên cứu chế biến sản phẩm từ nấm để giải quyết đầu ra cho nấm trồng – Cấp thành phố – 2000-2004.
 3. Phát triển nghề trồng nấm kết hợp với việc giải quyết vấn đề môi trường – Cấp thành phố – 2001-2005.
 4. Xử lý mạt cưa cao su để trồng nấm không qua quá trình nhiệt bằng các chủng xạ khuẩn Streptomyces sp. – Cấp thành phố – 2005-2007.
 5. Suppression of brown blotch-causing tolaasin toxicity by the inhibition of molecular multimerization – Korea – 2008-2011.
 6. Functional Genomics Laboratory of Gly-conjugated metabolome produced by Bioconversion – Korea – 2010-2014
 7. Bảo tồn nguồn gene nấm Linh chi (Ganoderma) có nguồn gốc từ vườn quốc gia Phước Bình – Cấp tỉnh – 2016-2019.
 8. Tuyển chọn xạ khuẩn và phân tích đặc tính của hệ enzyme amylase ngoại bào từ xạ khuẩn. Cấp cơ sở – 2018-2020
 9. Sản xuất chế phẩm bổ sung dinh dưỡng cho heo con từ dịch thủy phân protein trùn quế (Perionyx excavatus) – Cấp cơ sở – 2019-2020

Các bài báo/hội nghị đã công bố

 1. Hanh Thi Dieu Nguyen, Tan-Viet Pham, Truong Chinh Hua, Trang Thi Thuy Duong, Ngoc-An Nguyen. Purification And Characterization of Novel Thermostable Alkaline Amylase from Streptomyces RBXK3. he 2nd International Conference on Advanced Technology & Sustainable Development (ICATSD 2022). 2022.
 2. Hong Thien Van, Tan Viet Pham, Ngoc An Nguyen, Hanh Thi Dieu Nguyen, Quoc Hung Nguyen, Thanh Tho Le, Van Son Le. Chemical profiles and antibacterial activities of acetone extracts of Globba macrocarpa. Nova Biotechnologica et Chimica. 2022. 21(2)
 3. Le Hong Nguy, Tan Viet Pham, Ngoc An Nguyen, Hanh Thi Dieu Nguyen, Thi Anh Dao Dong. Physiochemical properties, antibacterial and antioxidant activities of Terminalia catappa seed oils from two extracting processes. Plant science today. 2022.
 4. Hứa Huỳnh Minh Thảo, Lê Thị Vy Hiền, Đõ Huy Nhật Minh, Nguyễn Việt Quốc, Trần Quốc Việt, Nguyễn Ngọc Duyên, Bùi Nhật Tâm, Nguyễn Ngọc Ẩn, Phạm Tấn Việt, Nguyễn Thị Diệu Hạnh. Tuyển Chọn Vi Khuẩn Có Khả Năng Ức Chế Pilidium MD1 Gây Bệnh Đốm Lá Dâu Tây (Fragaria ananassa). IUH Journal of Sciences and Technology. 2022. 55(1).
 5. Hong Thien Van, Ngoc Hung Ngo, Ngoc Thuan Nguyen, Ngoc An Nguyen, Tan Viet Pham, Hanh Thi Dieu Nguyen, Gia Linh Thieu, Thi Hoai Thuong Dang, Quoc Hung Nguyen, Thanh Tho Le, Van Son Le, Sao Mai Dam. Chemical composition, antibacterial and antioxidant activities of acetone extract from the branches and leaves of Jasminum annamense subsp. annamense (Oleaceae). Journal of Phytology. 2022. 14. 17-23.
 6. Hong Thien Van, Minh Dang Tran, Thi Kim Ngan Tran, Hanh Thi Dieu Nguyen, Ngoc An Nguyen, Nguyen Tuong An Huynh, Van Son Le, Quoc Hung Nguyen, Thanh Tho Le, Nga Nguyen-Phi, Tan Viet Pham. Chemical profiles and antibacterial activity of acetone extract of two Curcuma Plant science today. 2022. (accepted)
 7. Duong Thao Vi, Hua Truong Chinh, Nguyen Ngoc An, Nguyen Thi Dieu Hanh, Pham Tan Viet. Khảo sát một số đặc tính của hai loại protease ngoại bào từ Streptomyces. IUH Journal of Sciences and Technology. 2022. (accepted)
 8. Nguyen Ngoc An, Trinh Tien Kim Ngan, Nguyen Thi Dieu Hanh, Pham Tan Viet. Effects of Culture Conditions on Bacillus licheniformis KN12 Antifungal Activity Against Fusarium oxysporum and Fusarium equiseti. Kỷ yếu hội nghị Nấm học toàn quốc năm 2022.
 9. Thái Thị Kim Tuyền, Nguyễn Ngọc Ẩn, Nguyễn Thị Diệu Hạnh, Phạm Tấn Việt, Ngô Ngọc Hưng, Lê Văn Sơn, Lê Thanh Thọ, Nguyễn Quốc Hùng, Văn Hồng Thiện. Thành phần hóa học và khả năng kháng khuẩn của cao chiết acetone ly trích từ lá của hai loài Amorphophallus opertuslanceolatus. Kỷ yếu hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc năm 2022.
 10. Nguyen Thi Dieu Hanh, Hua Truong Chinh, Dang Bich Ngan, Nguyen Thi Thanh Thuy, Nguyen Ngoc An, Pham Tan Viet. Isolation and Selection of Actinomycetes Producing High-Bioactive Substances. IUH Journal of Sciences and Technology. 2021. 53B.
 11. Phạm Tấn Việt, Dương Thị Thùy Trang, Trần Thị Thanh Tiên, Nguyễn Thị Tường Vy, Bùi Đức Trọng, Nguyễn Ngọc Ẩn, Nguyễn Thị Diệu Hạnh. Nghiên Cứu Tạo Màng Cellulose Vi Khuẩn Và Kết Cấu Hệ Sợi Cellulose Nhằm Làm Phôi Mặt Nạ Dưỡng Da. Tạp chí khoa học và công nghệ trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. 2021. 53B.
 12. Hong Thien Van, Tan Viet Pham, Hanh Thi Dieu Nguyen, Ngoc An Nguyen, Duy H. Truong. A review on chemical constituents ofessential oils of Aframomum genus. Journal of Phytology. 2021. 13. 161-170
 13. Nguyễn Thị Diệu Hạnh, Bùi Thảo Vy, Đặng Lương Phương Thảo, Nguyễn Thị Thanh Thúy, Bùi Thị Luyến, Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Ngọc Ẩn, Phạm Tấn Việt. Potential Application of Actinomyces in Treatment of Starch-Rich Wastewater. IUH Journal of Sciences and Technology. 2021. 49(1).
 14. Nguyen Ngoc An, Nguyen Le Hien Hoa, Tran Nguyen Diem Linh, Bui Thi Luyen, Nguyen Thanh Hai, Nguyen Thi Dieu Hanh, Pham Tan Viet. Enhanced Production of Cellulase from Bacillus amyloliquefaciens IUH Journal of Sciences and Technology. 2021. 49(1).
 15. Nguyễn Đức Vượng, Tô Thị Xuân, Hứa Huỳnh Minh Thảo, Dương Quốc Đạt, Nguyễn Thị Diệu Hạnh. Nghiên cứu khả năng ức chế của chitosan với calcium gluconate, polyvinyl alcohol đến nấm mốc gây hại phân lập từ trái dâu tây thuỷ canh. IUH Journal of Sciences and Technology. 2021. 53B
 16. Nguyen Thi Dieu Hanh, Nguyen Ngoc An, Tran Gia Buu, Pham Tan Viet. The Dead-Box Protein Csha From Staphylococcus Aureus Mu 50 Exhibits Ribonuclease Activity. IUH Journal of Sciences and Technology. 2020. 44(02)
 17. Pham Tan Viet, Nguyen Ngoc An, Nguyen Thi Dieu Hanh. Purification and biochemical characterization of rna- dependent rna polymerase (RDRP) from foot and mouth disease virus. IUH Journal of Sciences and Technology. 2020. 44(02)
 18. Pham Tan Viet, Nguyen Ngoc Huy, Hua Huynh Minh Thao, Bui Thi Luyen, Nguyen Thanh Hai, Nguyen Ngoc An, Nguyen Thi Dieu Hanh. Effect of processed protein rich powder from perionyx excavatus on yourshire and landrace weaner physiology: preliminary production and application. IUH Journal of Sciences and Technology. 2020. 44(02)
 19. Nguyen Thi Dieu Hanh, Nguyen Thi Thanh Thuy, Bui Thi Luyen, Nguyen Thanh Hai, Hua Truong Chinh, Dang Bich Ngan, Nguyen Ngoc An, Pham Tan Viet. Isolation and screening of amylase production of actinomyces RB-XK3. IUH Journal of Sciences and Technology. 2020. 44(02)
 20. Nguyen Ngoc An, Hua Huynh Minh Thao, Ho Nguyen Hoang Yen, Nguyen Thi Dieu Hanh, Nguyen Le Hien Hoa, Tran Thi Thanh Tien, Bui Thi Luyen, Pham Tan Viet. Isolation, identification and characterization of bacterial antagonists of the dragon fruit fungal pathogen Neoscytalidium dimidiatum. IUH Journal of Sciences and Technology. 2020. 44(02)
 21. Nguyễn Thị Diệu Hạnh, Nguyễn Ngọc Ẩn, Lưu Văn Luông, Nguyễn Công Vân, Hồ Nguyễn Hoàng Yến, Phạm Tấn Việt. Khả năng gây độc tế bào ung thư và kháng khuẩn của dịch chiết Ganoderma lucidumHumphreya endertii từ vườn quốc gia Phước Bình. IUH Journal of Sciences and Technology. 2019. 39(03)
 22. Phạm Tấn Việt, Nguyễn Thị Diệu Hạnh. Hoạt tính trao đổi mạch dna và bắt cặp DNA của Csha từ vi khuẩn Staphylococcus aureus phụ thuộc c-terminus. IUH Journal of Sciences and Technology. 2019. 39(03)
 23. Nguyễn Ngọc Ẩn, Nguyễn Mộc Tấn, Nguyễn Trung Thế Hiển, Nguyễn Thị Diệu Hạnh, Phạm Tấn Việt. Phân lập và khảo sát điều kiện sinh tổng hợp cellulase của hai chủng vi khuẩn TH-VK22 và TH-VK24. IUH Journal of Sciences and Technology. 2019. 39(03)
 24. Hanh Thi Dieu Nguyen, Tan-Viet Pham, Ngoc-An Nguyen, Gia-Buu Tran. The dead-box protein Csha in Staphylococcus aureus contains ATP-independent DNA strand annealing and exchange activities. IUH Journal of Sciences and Technology. 2018. 36(06)
 25. Gia Buu Tran, Thi Huyen Tran, Tan Viet Pham, Hanh Thi Dieu Nguyen. Production of polyclonal antibodies for detecting human type 2 transglutaminase variants in colon cancer. IUH Journal of Sciences and Technology. 2017. 27(03)
 26. Tan-Viet Pham, Hanh Thi Dieu Nguyen, Hoang-Duy Truong. Cloning and purifying conditions of bnzb – a subunit of benzene dioxygenase from Pseudomonas putida (trevisan) migula. Journal of Sciences and Technology. 2016
 27. Seung-Hwan Kim, Hanh Thi Dieu Nguyen, Joo-Hee Lee, Myoung-Ki Hong, Tan-Viet Pham, Yeh-Jin Ahn, Byoung-Moo Lee, Ye-Sun Han, Dong-Eun Kim, Jeong-Gu Kim, Lin-Woo Kim. Homologous Expression and T3SS-Dependent Secretion of TAP-Tagged Xo2276 in Xanthomonas oryzae pv. oryzae Induced by Rice Leaf Extract and its Direct In Vitro Recognition of Putative Target DNA Sequence. Journal of Microbiology and Biotechnology. 2013. 23 (22-28).
 28. Hanh Thi Dieu Nguyen, You-Hoon Chong, Deok-Kim Oh, Yong-Seok Heo, Tan-Viet Pham, Lin-Woo Kang, Sung-Jong Jeon, Dong-Eun Kim. An efficient colorimetric assay for RNA synthesis by viral RNA-dependent RNA polymerarases, using themostable pyrophosphatase. Analytical Biochemistry. 2013. 434 (484-486).
 29. Hanh Thi Dieu Nguyen, Soo-Jin Yoon, Min-Hee Kim, Young-Kee Kim, Moon-Young Kim, You-Hee Cho, Young-Ho Lim, Sang-Heam Shin, Dong-Eun Kim. Characterization of bacteriophage ΦPto-bp6g, a novel phage that lyses pseudomonas tolaasii causing brown blotch disease in mushrooms – Journal of Microbiological Methods – 2012. 91 (514-519).

Đơn vị liên kết