TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Nguyễn Ngọc Ẩn
Nguyễn Ngọc Ẩn

Thông báo sinh viên

Lịch giảng dạy

Lý lịch khoa học

Tiến sĩ: Nguyễn Ngọc Ẩn

Bộ môn Công nghệ Sinh học

Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm

Lầu 4, nhà F, số 12 Nguyễn Văn Bảo, phường 4, quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh

Email: nguyenngocan.cnsh@iuh.edu.vn / nanguyen.upsud@gmail.com

Chức danh

 • Giảng viên

Quá trình đào tạo

 • Đại học: Sinh học – Đại học Khoa học Tự nhiên Tp. HCM – 2007
 • Thạc sĩ: Sinh học – Đại học Paris Sud (Paris 11) – Pháp – 2011
 • Tiến sĩ: Sinh học – Đại học Paris Sud (Paris 11) – Pháp – 2014

Quá trình công tác

 • 2003 – 2007: Học đại học – ĐH Khoa học Tự nhiên Tp. HCM – Tp. HCM
 • 2007 – 2009: Nghiên cứu viên – BM Vi sinh-Ký sinh – Khoa Dược – ĐH Y Dược Tp. HCM
 • 2008 – 2010: Học viên cao học – Université Paris Sud 11 (Université Paris-Saclay)
 • 2010 – 2013: Nghiên cứu sinh tiến sĩ – Université Paris Sud 11 (Université Paris-Saclay)
 • 2014 – 2016: Nghiên cứu sau TS – Station biologique de Roscoff/CNRS/Université Pierre and Marie CURIE
 • 2017 – nay: Giảng viên ĐH Công nghiệp Tp. HCM

Môn học tham gia giảng dạy

 • Vi sinh vật học – Đại học
 • Vi sinh thực phẩm – Đại học
 • Vi sinh vật học – Cao học
 • Chuyên đề 1 (Vi sinh-Hoá sinh) – Cao học

Hướng nghiên cứu chính

 • Vi sinh (Vi sinh vật đối kháng, Enzyme từ vi sinh vật)
 • Sinh học phân tử (Điều hòa biểu hiện gen ở Prokaryote)

Đề tài/dự án đã thực hiện

 1. Nghiên cứu biểu hiện interferon-alpha gà trên bề mặt vi khuẩn Bacillus subtilis – Cấp Sở – 2008-2010
 2. Program ‘Blanc-Biodiversité, écologie et agronomie’ [ANR 11 BSV7 023 02 ‘Vibriogen’] (Pháp)
 3. Program ‘BIOADAPT 2013’ [ANR-13-ADAP-0010 ‘SAMOSA’] (Pháp)
 4. Sản xuất chế phẩm bổ sung dinh dưỡng cho heo con từ dịch thủy phân protein trùn quế (Perionyx excavatus) – Cấp cơ sở
 5. Tuyển chọn xạ khuẩn và phân tích đặc tính của hệ enzyme amylase ngoại bào từ xạ khuẩn – Cấp cơ sở

Các bài báo/hội nghị đã công bố

 1. Hanh Thi Dieu Nguyen, Tan-Viet Pham, Truong Chinh Hua, Trang Thi Thuy Duong, Ngoc-An Nguyen. Purification And Characterization of Novel Thermostable Alkaline Amylase from Streptomyces sp. RBXK3. The 2nd International Conference on Advanced Technology & Sustainable Development (ICATSD 2022). 2022. 245-252.
 2. Hong Thien Van, Tan Viet Pham, Ngoc An Nguyen, Hanh Thi Dieu Nguyen, Quoc Hung Nguyen, Thanh Tho Le, Van Son Le. Chemical profiles and antibacterial activities of acetone extracts of Globba macrocarpa. Nova Biotechnologica et Chimica. 2022. 21(2). doi.org/10.36547/nbc.1322
 3. Le Hong Nguy, Tan Viet Pham, Ngoc An Nguyen, Hanh Thi Dieu Nguyen, Thi Anh Dao Dong. Physiochemical properties, antibacterial and antioxidant activities of Terminalia catappa seed oils from two extracting processes. Plant science today. 2022. doi.org/10.14719/pst.1992
 4. Hong Thien Van, Minh Dang Tran, Thi Kim Ngan Tran, Hanh Thi Dieu Nguyen, Ngoc An Nguyen, Nguyen Tuong An Huynh, Van Son Le, Quoc Hung Nguyen, Thanh Tho Le, Nga Nguyen-Phi, Tan Viet Pham. Chemical profiles and antibacterial activity of acetone extract of two Curcuma species. Plant science today. 2022. doi.org/10.14719/pst.1993
 5. Van, H. T., Ngo, N. H., Nguyen, N. T., Nguyen, N. A., Pham, T. V. ., Nguyen, H. T. D., Thieu, G. L., Dang, T. H. T., Nguyen, Q. H., Le, T. T., Le, V. S., & Dam, S. M. (2022). Chemical composition, antibacterial and antioxidant activities of acetone extract from the branches and leaves of Jasminum annamense subsp. annamense (Oleaceae). Journal of Phytology, 14, 17–3. doi.org/10.25081/jp.2022.v14.7418
 6. Van, H. T., Pham, T. V., Nguyen, . H. T. D., Nguyen, N. A., & Truong, D. H. (2021). A review on chemical constituents of essential oils of Aframomum genus. Journal of Phytology, 13, 161–170. doi.org/10.25081/jp.2021.v13.7249
 7. Guyet U, Nguyen N.A., Doré H, Haguait J, Pittera J, Conan M, Ratin M, Corre E, Le Corguillé G, Brillet-Guéguen L, Hoebeke M, Six C, Steglich C, Siegel A, Eveillard D, Partensky F and Garczarek L (2020) Synergic Effects of Temperature and Irradiance on the Physiology of the Marine Synechococcus Strain WH7803. Front. Microbiol. 11:1707. doi: 10.3389/fmicb.2020.01707
 8. Breton, S. , Jouhet, J. , Guyet, U. , Gros, V. , Pittera, J. , Demory, D. , Partensky, F. , Doré, H. , Ratin, M. , Maréchal, E. , Nguyen, N. A., Garczarek, L. and Six, C. (2019), Unveiling membrane thermoregulation strategies in marine picocyanobacteria. New Phytol. doi:10.1111/nph.16239
 9. Nguyen, A. N., Disconzi, E., Charrière, G. M., Destoumieux-Garzón, D., Bouloc, P., Le Roux, F., & Jacq, A. (2018). csrB Gene Duplication Drives the Evolution of Redundant Regulatory Pathways Controlling Expression of the Major Toxic Secreted Metalloproteases in Vibrio tasmaniensis LGP32. mSphere3(6), e00582-18. doi:10.1128/mSphere.00582-18
 10. Perez-Sepulveda, B., Pitt, F., NGuyen, A. N., Ratin, M., Garczarek, L., Millard, A. and Scanlan, D. J. (2018), Relative stability of ploidy in a marine Synechococcus across various growth conditions. Environmental Microbiology Reports. doi:10.1111/1758-2229.12614
 11. Pittera, J., Jouhet, J., Breton, S., Garczarek, L., Partensky, F., Maréchal, É., Nguyen, N. A., Doré, H., Ratin, M., Pitt, F. D., Scanlan, D. J. and Six, C. (2017), Thermoacclimation and genome adaptation of the membrane lipidome in marine Synechococcus. Environmental Microbiology. doi:10.1111/1462-2920.13985
 12. Vanhove, A. S., Rubio, T. P., Nguyen, A. N., Lemire, A., Roche, D., Nicod, J., Vergnes, A., Poirier, A. C., Disconzi, E., Bachère, E., Le Roux, F., Jacq, A., Charrière, G. M. and Destoumieux-Garzón, D. (2016), Copper homeostasis at the host vibrio interface: lessons from intracellular vibrio transcriptomics. Environ Microbiol, 18: 875–888. doi:10.1111/1462-2920.13083
 13. Nguyen, A.N. and Jacq, A. (2014), Small RNAs in the Vibrionaceae: an ocean still to be explored. WIREs RNA. doi: 10.1002/wrna.1218
 14. Toffano-Nioche, C., Ott, A., Crozat, E., Nguyen, A.N., Zytnicki, M., Leclerc, F., Forterre, P., Bouloc, P., and Gautheret, D. (2013). RNA at 92 degrees C: The non-coding transcriptome of the hyperthermophilic archaeon Pyrococcus abyssi. RNA biology, 10, 1211-1220. doi:10.4161/rna.25567
 15. Claire Toffano-Nioche*, An N. Nguyen*, Claire Kuchly, Alban Ott, Daniel Gautheret, Philippe Bouloc and Annick Jacq. Transcriptomic profiling of the oyster pathogen Vibrio splendidus opens a window on the evolutionary dynamics of the small RNA repertoire in the Vibrio genus. RNA. 2012 Dec; 18(12):2201-19. doi: 10.1261/rna.033324.112. (*Co-first authors)
 16. Nguyễn Ngọc Ẩn, Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Thanh Tố Nhi, Hồ Thị Việt Thu, Nguyễn Ngọc Hải, Trần Thu Hoa, 2010. Tác dụng in vitro kháng virus gây bệnh Gumboro và tả gà của Bacillus subtilis tái tổ hợp biểu hiện interferon alpha gà. Tuyển tập hội nghị công nghệ sinh học toàn quốc khu vực phía Nam 2009. Nxb. Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.
 17. Nguyễn Ngọc Ẩn, Hồ Thị Yến Linh, Nguyễn Bùi Yến Nhi, Trần Thị Thanh Tiên, Nguyễn Tấn Hưng, Nguyễn Văn Thanh, Trần Thu Hoa (2008). Nghiên cứu tạo Bacillus subtilis tái tổ hợp biểu hiện interferon-α gà, Tạp chí Y học thực hành – Bộ Y tế, volume 606-607, 589-594.
 18. Phạm Nguyễn Thùy An, Nguyễn Ngọc Ẩn, Trần Công Luận (2008). Xác định hàm lượng hợp chất diterpen lacton và tác dụng kháng khuẩn của cây Xuyên tâm liên Andrographis paniculata (Burm.f.) Nees. Tạp chí Y học TP Hồ Chí Minh, Phụ Bản tập 12 – Số 4, 124-130.

Đơn vị liên kết