ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Mai Bích Dung
Mai Bích Dung

Thông báo sinh viên

Lịch giảng dạy

Lý lịch khoa học

 Tiến sĩ: Mai Bích Dung                                                      

Bộ môn Công nghệ Sinh học

Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm

Lầu 4, nhà F, số 12 Nguyễn Văn Bảo, phường 4, quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

ĐT: 0868844320

Email: maibichdung@iuh.edu.vn

Chức danh

 • Giảng viên

Quá trình đào tạo

 • Đại học: Ngành Sinh học, Belgorod National Research University (Russia), Năm tốt nghiệp 2010
 • Thạc sỹ: Ngành Sinh học, Belgorod National Research University (Russia), Năm tốt nghiệp 2012
 • Tiến sĩ: Ngành Lý sinh, Voronezh State University (Russia), Năm tốt nghiệp 2016

Quá trình công tác

2017 ÷ nay: Giảng viên bộ môn Công nghệ sinh học, Viện Công nghê Sinh học và Thực phẩm – Trường đại học Công nghiệp TpHCM

Môn học đang tham gia giảng dạy

 • Nhiệt động lực học sinh học
 • Lý sinh học
 • Giải phẫu sinh lý người và động vật
 • Nhập môn CNSH
 • Sinh học tế bào

Hướng nghiên cứu chính

 • Sinh lý động vật
 • Lý sinh học

Các bài báo đã công bố

 1. Levina E.O., Lokshin B.V., Bich Dung Mai, Vener M.V. Spectral features of contact ion pairs. the combined ATR-IR and theoretical study of guanidinium acetate. Chem. Phys. Lett. 2016,V. 659,117-120.
 2. Koloskov O.O., Levina E.O, Bich Dung Mai, Vener M.V. Classical MD simulations of the IR spectra of amino acids with neutral residues in water. Reassignment of the band around 2300 cm-1, Sorption and chromatographic processes. V.16, 4, 556-562.
 3. V. Vener, V.N. Popov, Bich Dung Mai, B.V. Lokshin. Spectral features of aqueous solution of guanidinium acetate. The combination ATR-IR and density functional theory study. Scientific Journal of Voronezh State University: Chemistry, Biology, Pharmacy, 2016, 3, 58-62.

Đơn vị liên kết