TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Đinh Văn Trình
Đinh Văn Trình

Thông báo sinh viên

Lịch giảng dạy

Lý lịch khoa học

Tiến sĩ: Đinh Văn Trình

Bộ môn Công nghệ Sinh học, Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Lầu 4, nhà F, số 12 Nguyễn Văn Bảo, phường 4,  quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Email: dinhvantrinh@iuh.edu.vn

Chức danh

 • Giảng viên

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

 • 2006-2009: Nghiên cứu viên, Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ tế bào thực vật, Viện Di truyền nông nghiệp, Hà Nội, Việt Nam
 • 2010-2013: Nghiên cứu sinh, University of Heidelberg (Đức)
 • 2014-2015: Research Associate, University of Heidelberg (Đức)
 • 2016-nay: Giảng viên, ĐH Công Nghiệp TP.HCM

Môn học đang tham gia giảng dạy

 • Sinh lý thực vật
 • Công nghệ sinh học thực vật

Hướng nghiên cứu chính

 • Plant Molecular Biology
 • Sustainable Agriculture
 • Postharvest Technology

Đề tài/dự án đã thực hiện

Thành viên chính của các đề tài sau (Tên đề tài, năm bắt đầu–năm kết thúc):

 1. Tạo dòng ngô biến đổi gen kháng sâu hoặc kháng thuốc diệt cỏ, 2006-2011, đề tài cấp nhà nước
 2. Nghiên cứu công nghệ rnai để kiểm soát bệnh virus ở lúa và cà chua, 2007-2010, đề tài nghị định thư
 3. Identification and characterization of Nα-acetyltransferases (NATs) in Arabidopsis thaliana, 2010-2015 (Đức)

Các bài báo/hội nghị đã công bố

Bài báo quốc tế:

Willy V. Bienvenut, Annika Brünje, Jean-Baptiste Boyer, Jens S. Mühlenbeck, Gautier Bernal, Ines Lassowska, Cyril Dian, Eric Linster, Trinh V. Dinh, Minna M.  Koskela, Vincent Jung, Julian Seidel, Laura K. Schyrba, Aiste Ivanauskaite, Jürgen Eirich, Rüdiger Hell, Dirk Schwarzer, Paula Mulo, Markus Wirtz, Thierry Meinnel, Carmela Giglione and Iris Finkemeier. (2020) “Dual lysine and N-terminal acetyltransferases reveal the complexity underpinning protein acetylation”. Molecular Systems Biology. https://doi.org/10.15252/msb.20209464.

Eric Linster, Dominik Layer, Willy V. Bienvenut, Trinh V. Dinh, Felix A. Weyer, Wiebke Leemhuis, Annika Brünje, Marion Hoffrichter, Pavlina Miklankova, Jürgen Kopp, Karine Lapouge, Julia Sindlinger, Dirk Schwarzer, Thierry Meinnel, Iris Finkemeier, Carmela Giglione, Ruediger Hell, Irmgard Sinning, Markus Wirtz. (2020) “”The Arabidopsis Nα‐acetyltransferase NAA60 locates to the plasma membrane and is vital for the high salt stress response”. New Phytologist. https://doi.org/10.1111/nph.16747.

Minna M. KoskelaAnnika BrünjeAiste IvanauskaiteMagda GrabsztunowiczInes LassowskatUlla NeumannTrinh V. DinhJulia SindlingerDirk SchwarzerMarkus WirtzEsa TyystjarviIris FinkemeierPaula Mulo. (2018) “Chloroplast acetyltransferase NSI is required for state transitions in Arabidopsis thaliana”. Plant Cell. DOI: https://doi.org/10.1105/tpc.18.00155.

Trinh Dinh-Van, Willy Bienvenut, Anna Feldman-Salit , Eric Linster, Vincent Jung, Rüdiger Hell, Carmela Giglione and Markus Wirtz. (2015) “Molecular identification and functional characterization of the first Nα-acetyltransferase in plastids by a global acetylome profiling test”. Proteomics. DOI: 10.1002/pmic.201500025.

Bài báo trong nước:

Trinh Dinh-Van, Pham Thi Ly Thu, Le Thu Ve, Nguyen Van Toan, Nguyen Van Dong (2009) “Study on in planta transformation in maize”. Journal of Biotechnology 7(2): 221-227.

 

Đơn vị liên kết