TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Đàm Sao Mai
Đàm Sao Mai

Thông báo sinh viên

Lịch giảng dạy

Lý lịch khoa học

  Tiến sĩ: Đàm Sao Mai

Phó giáo sư ngành Sinh học

Bộ môn Công nghệ Thực phẩm

Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm

Lầu 4, nhà F, số 12 Nguyễn Văn Bảo, phường 4,  quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

ĐT: 08-38940390/ ext.555

Email: damsaomai@iuh.edu.vn

Chức vụ

 • Chức danh: Giảng viên
 • Chức vụ: Viện trưởng

Quá trình đào tạo

 • Thạc sỹ: Khoa học Thực phẩm – Trường Đại học Szent Istvan (nguyên là Đại học Corvinus), Budapest, Hungary – 1995
 • Tiến sĩ: Sinh học – Viện Di truyền và Sinh học Thực nghiệm, Viện hàn lâm Khoa học Uzbekistan – 2008

Quá trình công tác

 • 1997 – 1999: Nhân viên – Công ty nước giải khát quốc tế IBC (PepsiCo Vietnam)
 • 1999 – 2000: Trưởng bộ môn Công nghệ Thực phẩm, Khoa Công nghệ Hóa, Cao đẳng Công nghiệp 4 (nay là Đại học Công nghiệp TP.HCM), Việt Nam
 • 2000 – 2004: Trưởng bộ môn Công nghệ Thực phẩm, Phó khoa Công nghệ Hóa, Cao đẳng Công nghiệp 4 (nay là Đại học Công nghiệp TP.HCM), Việt Nam
 • 2004 – 2007: Giám đốc trung tâm Công nghệ Thực phẩm và Công nghệ Sinh học, Đại học Công nghiệp TP.HCM, Việt Nam
 • 2007 – 2008: Trưởng khoa Công nghệ Thực phẩm, Đại học Công nghiệp TP.HCM, Việt Nam
 • 2008 – hiện nay: Viện trưởng Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Công nghiệp TP.HCM, Việt Nam

Môn học đang tham gia giảng dạy

 • Phát triển sản phẩm
 • Công nghệ Đồ uống
 • Food Marketing
 • Kỹ thuật bảo quản thực phẩm

Hướng nghiên cứu chính

 • Vi sinh ứng dụng
 • Kỹ thuật bảo quản thực phẩm
 • Công nghệ đồ uống

Thành viên các Tổ chức:

Sách/giáo trình đã công bố

 • Dam Sao Mai, Nguyen Thi Kim Anh. 2016. Strategies to destroy or control foodborne pathogens. In: Md. Latiful Bari, Dike O. Ukuku (Eds.), Foodborne Pathogens and Food Safety. CRC Press, pp. 270 – 288. ISBN-13: 978-1498724081
 • Dam Sao Mai, Nguyen Khanh Hoang. 2016. Impact of climate change on foodborne pathogens. In: Md. Latiful Bari, Dike O. Ukuku (Eds.), Foodborne Pathogens and Food Safety. CRC Press, pp. 162 – 188. ISBN-13: 978-1498724081
 • Đàm Sao Mai, Trịnh Ngọc Nam, Nguyễn Thị Kim Anh, Văn Hồng Thiện. 2014. Vi sinh Thực phẩm. NXB Đại học Quốc gia TP.HCM
 • Sao Mai, D., 2014. Shellfish (Molluscs and Crustacea): Characteristics of the Groups. In: Batt, C.A., Tortorello, M.L. (Eds.), Encyclopedia of Food Microbiology, vol 3. Elsevier Ltd, Academic Press, pp. 376–388. ISBN: 9780123847300
 • Đàm Sao Mai, Đặng Bùi Khuê, Nguyễn Thị Hoàng Yến. 2012. Phụ Gia Thực phẩm. NXB Đại học Quốc gia TP.HCM
 • Đàm Sao Mai, Lê Nhất Tâm. 2011. Thực hành hóa sinh. NXB Đại học Công nghiệp TP.HCM
 • Đàm Sao Mai, Trịnh Ngọc Nam, Bùi Hồng Quân, Lệ Thị Thía, Đào Hồng Hà. 2011. Thực hành Vi sinh. NXB Đại học Công nghiệp TP.HCM
 • Nguyễn Thị Hoàng Yến, Lê Phạm Tấn Quốc, Đàm Sao Mai. 2010. Thực hành phụ gia thực phẩm. NXB Đại học Quốc gia TP.HCM
 • Đàm Sao Mai, Hồ Thiên Hoàng, Nguyễn Thị Trang, Nguyễn Thị Mai Hương, Lưu Thảo Nguyên, Lâm Khắc Kỷ, Phạm Tấn Việt. Hóa sinh thực phẩm. 2009. NXB Đại học Quốc gia TP.HCM
 • Đàm Sao Mai, Nguyễn Khánh Hoàng. 2009. Công nghệ sản xuất rượu vang. NXB Đại học Quốc gia TP.HCM
 • Đàm Sao Mai, Trần Thị Mai Anh, Vũ Chí Hải. 2010. An toàn và Vệ sinh thực phẩm. NXB Đại học Quốc gia TP.HCM

Dự án/đề tài

 1. Trinh Ngoc Nam, Dam Sao Mai. Analyze the characteristics of purple onion of Soc Trang, Soc Trang Province, Vietnam. Project of Soc Trang province. 2016-2017
 2. Dam Sao Mai. Establish and develop the Brand name of “Ba Tri Beef” products for the Cow of Ba Tri area, Ben Tre Province, Vietnam. Project of Ben tre province. 2015-2017.
 3. Dam Sao Mai. Establish and develop the Brand name of “Cai Mon” durian, Ben Tre Province, Vietnam. Project of Ben tre province. 2015-2017
 4. Dam Sao Mai. Establish and develop the Brand name of “Hoa Long spirit” for Vung Tau area, Ba Ria – Vung Tau Province, Vietnam. Project of Ba Ria – Vung Tau province. 2015-2017
 5. Dam Sao Mai. Establish and develop the Brand name of “Vung Tau Traditional cake” products for Vung Tau area, Ba Ria – Vung Tau Province, Vietnam. Project of Ba Ria – Vung Tau province. 2015-2017.
 6. Dam Sao Mai. Establish and develop the Brand name of “Hoa Long wine” product for Ba Ria – Vung Tau Province, Vietnam. Project of Ba Ria – Vung Tau province. 2015-2017.
 7. Dam Sao Mai. Enhancing the potential to improve the fertility of the land around the root with ecto-mycorrhizal fungi and other symbiotic microorganisms. Project No. 1287/QD -BKHCN, of Minister of Science and Technology, project between Vietnam and Hungary. 2011-2012
 8. Dam Sao Mai. Survey the food safety situation of the kinder garden and primary schools in Thuan An, Binh Duong province. Project of Binh Duong province. 2011
 9. Vu Dinh Huy, Dam Sao Mai – (Participate in Microorganism application part). Research the reducing H2S from wastewater of Nhieu Loc-Thi Nghe Canal, Ho Chi Minh city. Project of The Polytechnics University of Ho Chi Minh city. 2006.
 10. Dam Sao Mai. Characteristics of Pork preventing and processing with Maltodextrin. Project of the Science and Technology Service  of the Ho Chi Minh city. 2006

Các bài báo/hội nghị đã công bố

 1. Trinh Ngoc Nam, Le Hong Thia, Dam Sao Mai, Nguyen Vuong Tuan. (2017). Overexpression of NbWRKY79 enhances salt stress tolerance in Nicotiana benthamiana. Acta Physiol Plant (2017) 39: 121. doi:10.1007/s11738-017-2423-8
 2. Pham Minh Tuan, Hoang Thi Van Anh, Le Thi Hong Cam, Vu Ngoc Que Chi, Dang Thi Bui Oanh, Dang Bui KHue, Phan Do Trang Minh, Mai Huu Tri, Nguyen Thi Thu Sang, Dam Sao Mia, Tran Trong Nghia. (2016). Extraction and encapsulation of polyphenols from guava leaves. Annals. Food Science and Technology/ISSN 2065 – 2828- Vol.17
 3. Dam Sao Mai, Quang D Nguyen, Judit M. Jezessy Szabo. (2016). Initial analysis some palinkas produced from Vietnamese tropiccal fruits. Industrial Jornal/ISSN 0866-7756, Vol.8
 4. B. Khue, T.T.K. Phuc and D.S. Mai. (2015). Optimization of combined pectinex and viscozyme application for polyphenol extraction in grapefruit peels; http://www.ishs.org/ishs-article/1088_102. Acta Horticulturae, 1088
 5. D.S.Mai, T.H.Duy. (2015). Pectin extraction from the fresh rind of vietnamese mangosteen (Garcinia Mangostana); http://www.ishs.org/ishs-article/1088_101. Acta Horticulturae, 1088
 6. Truong Hoang Duy, Dam Sao Mai. (2015). Effects of neem seed kernel (Azadirachtin Indica a. Juss) extracts and chitosan on the storage of cucumber (Cucummis Sativus). www.ijipls.com. International Journal of Institutional pharmacy and Life Sciences (ISSN 2249 6807). (5)1
 7. Dam Sao Mai, Vo Trung Au, Ngo Ke Suong, (2015). Consumer Willingness to Use for Roasted Coffee: A Vietnamese Case Study, Journal of Food and Nutrition Sciences. Special Issue: Food Processing and Food Quality. Vol. 3, No. 1-2, pp. 152-156. doi: 10.11648/j.jfns.s.2015030102.39
 8. Dam Sao Mai, (2015). Study on the Extraction of Polyphenol from Artocarpus Altilis with Ultrasonic Wave Technology Optimized by Central Composite Design-Response Surface Method, Journal of Food and Nutrition Sciences. Special Issue:Food Processing and Food Quality. Vol. 3, No. 1-2, pp. 115-118. doi: 10.11648/j.jfns.s.2015030102.32
 9. Dam Sao Mai, Tu Thai Binh, Than Thi Ut Xi, Nguyen Thi Ngoc Tram, Ngo Ke Suong, (2015). Optimizing the Polysaccharide Extraction from the Vietnamese Lingzhi (Ganoderma lucidum) Via Enzymatic Method, Journal of Food and Nutrition Sciences. Special Issue:Food Processing and Food Quality. Vol. 3, No. 1-2, pp. 111-114. doi: 10.11648/j.jfns.s.2015030102.31
 10. Dam Sao Mai, Truong Thi Thuy An, Tu Thai Binh, Nguyen Dac Anh, (2015). Comparison of the Effect of Using Cellulase, Microwave and Ultra-Soniccation on Crude Polysaccharides Extraction from Vietnamese Lingzhi (Ganoderma Lucidum), Journal of Food and Nutrition Sciences. Special Issue:Food Processing and Food Quality. Vol. 3, No. 1-2, pp. 49-53. doi: 10.11648/j.jfns.s.2015030102.19
 11. Ninh Le thu Thao, Dao Thi Kim Thoa, Le Phuoc Thang, Than Thi Ut Xi, Dam Sao Mai, Nguyen Thi Ngoc Tram, (2015). Effect of Ethanol on the Anthocyanin Extraction from the Purple Rice of Vietnam, Journal of Food and Nutrition Sciences. Special Issue:Food Processing and Food Quality. Vol. 3, No. 1-2, pp. 45-48. doi: 10.11648/j.jfns.s.2015030102.18
 12. Dang Bui Khue, Dam Sao Mai, Nguyen Thi Thanh Lua, Vo Van Thanh, Pham Minh Tuan, Đang Thi Bui Oanh, Le Thi Hong Van. (2014). The formulation of low caloric biscuit by using banana powder, artichoke extract and splenda for diabetics. Journal of Science and Technology, Vietnam. 52 (5C): 366-371
 13. Dang Bui Khue, Dam Sao Mai, Vu Thi Ngoc, Mai Thi Lien, Nguyen Thi Mai Phuong, Pham Minh Tuan, Đang Thi Bui Oanh, Le Thi Hong Van. (2014). A study for prolong the shelf-life of barbados cherry by using chitosan film. Journal of Science and Technology, Vietnam. 52 (5C): 235-240
 14. Dam Sao Mai, Vo Trung Au (2014). A study on isolating the endosymbiotic fungi from the roots of Taxus wallichiane Zucc in Lac Duong, Lam Dong province and surveying the suitable medium for the researched fungi. http://vjs.ac.vn/index.php/vjbio/article/viewFile/4373/4165 . Biology J., Vietnam. 36 (1se): 84-89
 15. Dang Bui Khue, Dam Sao Mai, Pham Minh Tuan, Dang Thi Bui Oanh, Le Thi Hong Van (2014). Peristrophe roxburghiana – a review. Annals. Food Science and Technology. Valahia Uni. Press. http://www.afst.valahia.ro/docs/issues/2014/issue1/full/section1/s01_w01_full.pdf
 16. Dam Sao Mai (2013). Development of different processed products from the edible and inedible parts of the dragon fruit (Hylocereus undatus). ACTA Horticulturae. N 989:271-278
 17. Dam Sao Mai, Lam Khac Ky (2013). Extract the anthocyanins from Perilla ocymoides L. var bicolorlaciniata leaves harvested in Vietnam. ACTA Horticulturae. N 989.:293-300
 18. Dam Sao Mai, Nguyen Duc Vuong (2013). Optimize the extraction method of pectin from the purple passion fruit (Passiflora edulis Sims) peel in Vietnam. ACTA Horticulturae. N 989: 279-284
 19. Dam Sao Mai, Nguyen Ngoc Thuan (2013). Produce fermented beverage from the rags of jackfruit (Artocarpus heterophyllus). ACTA Horticulturae. N 989. p.285-292
 20. Dam Sao Mai, Tran Duc Viet, Vo Trung Au, Hoffmann Sandor, Szeglet Peter. Studies on the symbiosis between some natural truffles and Taxus wallichiana Zucc in Lam Dong province, Vietnam. APCBEE Procedia, ISSN: 2212-6708. Vol. 4: 110-114. 2012. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212670812001893
 21. Dam, M.S. and Nguyen, S.T. (2012). Study on suitable media of adventitious root and mass production from the root tissue of Panax vietnamensis Ha et Grushv. ACTA Hort. (ISHS) 964:99-105. 2012. http://www.actahort.org/books/964/964_12.htm
 22. Dam Sao Mai, Tran Duc Viet, Vo Trung Au, Hoffmann Sandor, Szeglet Peter. Study of the Effect of Choiromyces meandriformis-Natural Truffle-on Taxus wallichiana Zucc and Pinus caribaea Development in Vietnam. Biology, Environment and Chemistry J. IACSIT Press. Vol.46: 58 – 61. 2012
 23. Dam Sao Mai, Trinh Xuan Ngo, Vo Trung Au, Hoffmann Sandor, Szeglet Peter. Compare the Effect of Terfezia and Tuber aestivum on Pinus caribaea Development in Vietnam. Biology, Environment and Chemistry J. IACSIT Press. Vol.46:62 – 66. 2012
 24. Dam Sao Mai, Vu Dinh Huy I.Y. Abdurakhmonov, A. Abdukarimov. Analyzing the metabolism and the molecular-genetic taxonomy of Klebsiella which corroded the equipment in the White Tiger oilfield, Vietnam. ISSN-0866-854X-Petroleum Journal. N 3, pp 51-57. 2011
 25. Le Thanh Long, Nguyen Van Dam, Ngo Duy Binh, Quan Quoc Dang, Dam Sao Mai, Nguyen Thi Thuy Huyen, Duong Minh Thuy Linh, Nguyen Thi My Lanh, Nguyen Thi Thuong Huyen, Phan Kim Ngoc. Modification of in vivo development and maturation of oocyte from Swiss mouse treated micomycin C. Biotechnology Journal. No3A, pp.659-664, 2010
 26. Le Tram Nghia Thu, Tran Phong, Hoang Thanh Tuan, Quan Quoc Dang, Do Minh Si, Dam Sao Mai. Development Erythropoietin via Transfection of Chinese Hamster Ovary Cell Type K1 (CHO – K1). ISSN 1859-0004, Journal of the Science and Deveplopment, Agricutural University No1, Hanoi: Vol 8, No 3: pp. 498 – 504, 2010.
 27. Nguyen Hoai Xuan Phuong, Nguyen Thi Ai Van, Vu Anh Khoa, Dam Sao Mai. Effect of neem seed extract and chitosan on strawberry (Fragaria ananassa) storage. Journal of Science and Technology, Institute of Science and technology, Vol 49, No1A, pp 349-355, 2011
 28. Nguyen Thi Kim Hanh, Dam Sao Mai, Pham Thi Mai, Nguyen Thi Nhat Quynh, Nguyen Thi My Hoang, Huynh Thi Trang Thuy, Ta Quang Quynh. Study on the adsorption, absorption and uptake capacity of Zn by Trichoderma atroviride. Journal of Science and Technology, Institute of Science and technology, Vol 49, No1A, pp 100-105, 2011
 29. Nguyen Tien Bang, Dam Sao Mai. Evaluate the toxin and the anti-cancel ability of the nutraceutical from the extraction of capsaicin, curcumin, piperine and glycyrrhizin. ISSN: 1859 – 3712 – Journal of HCM University of Industry, No 3, pp 34-42. 2011
 30. Dam Sao Mai, Nguyen Khanh Hoang, Cao Hong Ngoc, Vu Dinh Huy. Investigation on the dehydrogensulfide ability of bacteria which is isolated from the Nhieu Loc Thi – Nghe Cannal. ISSN 0868-3778- Industry Journal, 2010, No2, pp 87-90. 2010
 31. Dam Sao Mai, Vu Dinh Huy, Cao Hong Ngoc. Investigation on the dehydrogensulfide ability of bacteria in waste water. ISSN-0866-854X-Petroleum Journal, No 6, pp 62-67, 2009
 32. Dam Sao Mai, Tran Thi Thanh Thuy, Tran Minh Tam. Study the effect of some yeasts in the Dragon fruit wine processing. ISSN 1859-0004, Journal of the Science and Deveplopment, Agricutural University No1, Hanoi. Vol.7, No4, pp 500 – 506. 2009.
 33. Nguyen Thanh Sum, Nguyen Thi Lieu, Nguyen Van Ket, Dam Sao Mai. Primary study on suitable media of adventitious root and mass production of Panax vietnamensis Ha et Grushv. ISSN 0868-3778- Industry Journal, No4, p. 49-51. 2009
 34. Dam Sao Mai, Nguyen Khanh Hoang, Trinh Ngoc Nam. The effect of Hexatreat 1512 on the sulfate reducing bacteria which are isolated from the White Tiger oil field, Vung Tau, Vietnam. ISSN 0868-3778- Industry Journal, No3-4, p. 16-20. 2009
 35. Nguyen Thanh Sum, Nguyen Thi Lieu, Nguyen Van Ket, Dam Sao Mai. Adventitious root of Panax ginseng C.A. Meyer prodution as affected by 2.4 D, IBA and NAA. ISSN 0868-3778- Industry Journal, No3, p. 48-50. 2009
 36. Dam Sao Mai, I.Y. Abdurakhmonov, A. Abdukarimov. Compare the characteristics between the wild sulfate reducing bacteria and the biocide adaptive sulfate reducing bacteria. ISSN 1019 – 8954 Uzbek Academy Report. N1, p.63-65. 2008
 37. M.S.Dam, I.Y. Abdurakhmonov, Z.T. Buriev, A.Abdukarimov. The molecular-genetic taxanomical analysis of the wild sulfate-reducing bacteria and the biocide acclimated sulfate-reducing bacteria strains. ISSN 0042-1685 Uzbek Biological Journal. N 1. P.65-67. 2008
 38. Huynh Thi Minh Tuyet, Nguyen Hoai Xuan Phuong, Dam Sao Mai. Reasearch on the effect of the Saccharomyces cerevisiaeAcetobacter aceti in the cacao nut fermentation. ISSN: 1859 – 3712 – Journal of HCM University of Industry. No 3, pp. 11-15. 2011
 39. Dam Sao Mai, Nguyen Quynh Nhu, Ho Thien Hoang, Luu Huyen Trang, Tran Hoang Dung. Optomaliz Study the optimal methods to reduce the astringent of the cashew fruit juice. ISSN: 1859 – 3712 – Journal of HCM University of Industry. No 2, pp. 35-42. 2011
 40. Dam Sao Mai, Nguyen Khanh Hoang, Vu Dinh Huy, Abdukarimov Abdusattor, Abdurakhmonov Ibrokhim. The metal corrosion ability of sulfate reducing bacteria isolated from the mine White Tiger.  ISSN-0866-854X-Petrovietnam journal. Vietnam. N04. p.24-28. 2007
 41. Dam Sao Mai, Nguyen Khanh Hoang, Vu Dinh Huy, Abdukarimov Abdusattor, Abdurakhmonov Ibrokhim. The biocide effect to sulfate reducing bacteria isolated from the mine White Tiger. ISSN-0866-854X-Petrovietnam journal. Vietnam. N05.p.33-37,48. 2007
 42. Dam Sao Mai, Nguyen Khanh Hoang, Vu Dinh Huy, Abdukarimov Abdusattor, Abdurakhmonov Ibrokhim. The corrosion ability of the wild bacteria and the biocide adaptive bacteria. ISSN-0866-854X-Petrovietnam journal. Vietnam. N06. p.28-32. 2007
 43. Dam Sao Mai, Trinh Xuan Ngo (2012). Survey the effect of the extraction from the seed of Annona squamosa l with ethanol and the chitosan on the Ziziphus mauritiana lamk storage. 1st AFSA Conferences on Food Safety and Food Security. Sep.2012. Japan. http://www.davidpublishing.com/journals_info.asp?jId=1017. Proceeding of 1st AFSSA Conference, 1: 57-60
 44. Dam Sao Mai, Trinh Xuan Ngo (2012. Survey the Betacyanin Extraction from the Flower of Purple Bougainvillea of Vietnam and the Stability of This Pigment . 1st AFSA Conferences on Food Safety and Food Security. Sep.2012. Japan. http://www.davidpublishing.com/journals_info.asp?jId=1017. Proceeding of 1st AFSSA Conference, 1: 61-63.
 45. Dam Sao Mai, Trinh Xuan Ngo (2012). Survey the Pectin Extraction from the Dried Rind of Mangosteen (Garcinia mangostana) in Vietnam . 1st AFSA Conferences on Food Safety and Food Security. Sep.2012. Japan. http://www.davidpublishing.com/journals_info.asp?jId=1017. Proceeding of 1st AFSSA Conference, 1: 64-67
 46. Dam Sao Mai and Trinh Xuan Ngo (2012). Problems in Planting That Significantly Affect the Quality and Safety of Fruits and Vegetables in Vietnam. 1st AFSA Conferences on Food Safety and Food Security. Sep.2012. Japan. http://www.davidpublishing.com/journals_info.asp?jId=1017. Proceeding of 1st AFSSA Conference, 1: 68-71.
 47. Dam Sao Mai, Ho Xuan Huong. Optimize the extraction method of amino acid from the stem of oyster mushroom. The 14th Food Innovation Asia Conference 2012. Thailand. June. 2012.
 48. Dam Sao Mai, Tran Thi Mai Anh. Preliminary study of production a beverage from red rice. The 14th Food Innovation Asia Conference 2012. Thailand. June. 2012
 49. Dam Sao Mai, Pham My Hao. Preliminary study of distilled spirit production from jackfruit seeds (Artocarpus heterophyllus) by using traditional Vietnamese microorganisms. The 14th Food Innovation Asia Conference 2012. Thailand. June. 2012
 50. Dam Sao Mai, Nguyen Thi Trang, Nguyen Ngoc Thuan. Preliminary study of production a wine and spirit from the coconut. The 14th Food Innovation Asia Conference 2012. Thailand. June. 2012.
 51. Tieu Thi Kim Phuc, Dam Sao Mai, Dang Bui Khue. Simultaneous treatment of grapefruit peels by Pectinex SP-L and Vicozyme L preparations to extract the polyphenols: optimization of the total Pectinex SP-L and Vicozyme L concentration and treatment time by response surface methodology. The 14th Food Innovation Asia Conference 2012. Thailand. June. 2012.
 52. Nguyen Le Phuong Lien, Dam Sao Mai. A comparison between the effects of chitosan and neem seed oil (Azadirachtin indica) on quality and damage of banana (Musa chinensis). SEAsia2011 symposium, Thailand, February 2012
 53. Nguyen Le Phuong Lien, Dam Sao Mai. The effects of chitosan and neem seed oil (Azadirachtin indica) on the dragon fruit (Hylecereus undatus) storage. SEAsia2011 symposium, Thailand, February 2012
 54. Dang Bui Khue, Tieu Thi Kim Phuc, Dam Sao Mai. Effect of ethanol concentration, ratio of grapefruit peels to extraction solvent, extraction time and extraction temperature on the recovery of phenolic compounds of grapefruit peel extracts. MEKONGFOOD 2. The Second Conference On Food Science & Technology, Can Tho University, Can Tho city, Vietnam, November 9-12, 2011
 55. Q.N. Nguyen, V.T. Ngo, T.T. Ngo, S.M. Dam. Effects of neem seed kernel extracts from neem tree (Azadirachtin indica A. Juss) and chitosan on the storage of tomato (Solanum lycopersicum). The 9th Asian-Pacific Chitin and Chitosan Symposium, Nha Trang, Viet Nam, August 3-6, 2011.
 56. H.D. Truong, S.M. Dam. Effects of neem seed kernel (Azadirachtin indica A. Juss) extracts and chitosan on the storage of cucumber (Cucummis sativus). The 9th Asian-Pacific Chitin and Chitosan Symposium, Nha Trang, Viet Nam, August 3-6, 2011
 57. H.X.P. Nguyen, T.K.M. Dinh, T.P. Vo, T.V. Le, T.T.L. Nguyen, S.M. Dam. A comparison between the effects of chitosan and neem seed aqueous extract (Azadirachtin indica) on quality and damage of mango (Mangifera indica). The 9th Asian-Pacific Chitin and Chitosan Symposium, Nha Trang, Viet Nam, August 3-6, 2011
 58. T.A. Vo, S.M. Dam. A combination of chitosan, alginate, CaCl2 and curcumin to produce a new membrane in burn wound care. The 9th Asian-Pacific Chitin and Chitosan Symposium, Nha Trang, Viet Nam, August 3-6, 2011
 59. Dam Sao Mai, Nguyen Hoai Xuan Phuong. The Effect of the Neem Seed Extract (Azadirachtin indica), Chitosan and CaCl2 on the Strawberry (Fragaria ananassa) Storage. 12th ASEAN food conference 2011, 16-18 Jun, 2011 – Thailand, pp.437-441
 60. Nguyen Tien Bang, Nguyen Thi Huyen Trang, Tran Hoang Dung, Dam Sao Mai. Study The Effects Of A Mixture Of Extracts From Chili, Turmeric, Pepper, And Licorice In Mice. 12th ASEAN food conference 2011, 16-18 Jun, 2011 – Thailand, pp.695-698.
 61. Vo Thanh Tong, Nguy Le Hong, Dam Sao Mai. Survey of The Betacyanin Extraction From The Skin Of Vietnamese Dragon Fruit. 12th ASEAN food conference 2011, 16-18 Jun, 2011 – Thailand, pp.655-658
 62. Mai S. Dam, Xuyen N.H. Nguyen, Huong X. Ho and Trang H. Luu. Study the Dragon Fruit Stem – Based Soft Drink Producing. 2nd International Symposium on Underutilised Plant Species – Crop for the Future – Beyond Food Security, 27 Jun, 2011 – Malaysia
 63. Dam Sao Mai, Ho Thien Hoang, Nguyen Thi Kim Tuyen. Study the method of producing Rhodotorula sp. from the waste of soya. Proceeding the Nation Biotechnology Symposium – The South part – 2009. The Science and Technique publishing house, pp 771-776. 2010
 64. Dam Sao Mai, Nguyen Thanh Sum, Tran Khanh Vien. Multiplication of Taxus wallichiana Zucc. – The paleobotanical plant has high pharmaceutical value. Proceeding the Nation Biotechnology Symposium – The South part – 2009. The Science and Technique publishing house, pp 259-264. 2010
 65. Nguyen Thi Kim Hanh, Dam Sao Mai, Pham Thi Mai, Nguyen Thi Nhat Quynh, Nguyen Thi My Hoang, Huynh Thi Trang Thuy, Ta Quang Quynh. Study on the adsorption, absorption and uptake cappacity of Zn by Trichoderma reesei. Conference proceedings of Biotechnology for green solutions and sustainable Environment – Bio Green conference – Ho Chi Minh University of Industry and Meiho University Taiwan. pp 82-88. 2010
 66. Dam Sao Mai, Ho Thien Hoang, Lam Khac Ky, Bui Thi Thuy Duong, Le Van Hung, Tran Khoa Nam. Investigate the fermentation ability of Lactobacillus acidophilus and Lactococcus lactis to making yoghurt from coconut milk – Bio Green conference – Ho Chi Minh University of Industry and Meiho University Taiwan. pp 100-108. 2010
 67. Vo Thai Hoa, Dam Sao Mai, Ho Thien Hoang, Vu Dinh Huy. Investigate the effect of produced water of the “Dragon”and “White Tiger” oil and gas fields in Vietnam – Ho Chi Minh University of Industry and Meiho University Taiwan. pp 89-99. 2010
 68. Dam Sao Mai. The current situation of Cacao in the South of Vietnam (oral presentation). APS 2010 – SEAsia 2010 – GMS 2010; Asia Pacific Symposium on postharvest research education and extension – South East Asia symposium on Assuring Quality and Safety of Agri Foods – Greater Mekong Sub-region Conference on Postharvest Handling systems. O-20. 2010
 69. Ho Thien Hoang, Dam Sao Mai, Dinh Thi Kim. Extration the enzyme cellulase from Trichoderma sp. Published in the 3rd Science conference in the Ho Chi Minh University of Industry. Vietnam. 2008. N03. p. 308.
 70. Dam Sao Mai, Tran Thi Thanh Thuy, Tran Minh Tam. Observation of the effect of some yeasts in the wine processing from dragon fruit. Published and reported in the 3rd Science conference in the Ho Chi Minh University of Industry. Vietnam. 2008. N03. p.128-134
 71. Ho Thien Hoang, Dam Sao Mai, Vo Thi Thu Tram, Pham Thi Anh Hong. Observation of the activities of the cellulase which is extrated from the mushroom Pleurotus sp. Published and reported in the 3rd Science conference in the Ho Chi Minh University of Industry. Vietnam. 2008. N03. p. 35-138.
 72. Dam Sao Mai, Vo Thi Thu Tram, Pham Thi Anh Hong. Observation of the enzyme cellulase which is extrated from the mushroom Pleurotus sp. Ho Thien Hoang, Published in the 3rd Science conference in the Ho Chi Minh University of Industry. Vietnam. 2008. N03. p. 309.
 73. Dam Sao Mai, Nguyen Khanh Hoang, Nguyen Dinh Toa. Observation of the quality of pork sausage which is mixed with maltodextrin. Published and reported in the 2nd Science conference in the Ho Chi Minh University of Industry. Vietnam. 2007. N02. p.83
 74. Dam Sao Mai, Nguyen Khanh Hoang, Trinh Ngoc Nam, Abdukarimov Abdusattor, Abdurakhmonov Ibrokhim. Observation of microbes in oils originating in the White Tiger mine. Published and reported in the 2nd Science conference in the Ho Chi Minh University of Industry. Vietnam. 2007. N02. p.81-82.
 75. Dam Sao Mai, Nguyen Khanh Hoang, Nguyen Huynh Minh Tien, Abdukarimov Abdusattor, Abdurakhmonov Ibrokhim. Observation of metal corrosion ability of sulfate reducing bacteria isolated from the mine white tiger with ASTM D130 method. Published and reported in the 2nd Science conference in the Ho Chi Minh University of Industry. Vietnam.2007. N02 p.79-80
 76. Dam Sao Mai, Nguyen Khanh Hoang, Nguyen Thi Thanh Thuy. Observation of maltodextrin using in pork quality under the frozen storage. Published and reported in the 2nd Science conference in the Ho Chi Minh University of Industry. Vietnam.2007. N02 p.85-86.

Đơn vị liên kết