TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Văn Hồng Thiện
Văn Hồng Thiện

Thông báo sinh viên

 

Lịch giảng dạy

Lý lịch khoa học

Tiến sĩ. Văn Hồng Thiện

Bộ môn Công nghệ Sinh học

Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm

Lầu 4, nhà F, số 12 Nguyễn Văn Bảo, phường 4,  quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

ĐT: 0909 432 887

Email: vanhongthien@iuh.edu.vn

vanhongthien2014@gmail.com

Chức danh

  • Giảng viên

Quá trình đào tạo

  • Đại học: ngành Sinh học, Đại hoc khoa học tự nhiên TPHCM, Năm tốt nghiệp: 2002
  • Thạc sĩ: ngành Sinh thái học, Đại hoc khoa học tự nhiên TPHCM, Năm tốt nghiệp: 2007
  • Tiến sĩ: ngành Sinh thái học, Học viện Khoa học & Công nghệ, Viện Hàn Lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam, Năm tốt nghiệp: 2018

Quá trình công tác

  • 2008 – nay: Giảng viên bộ môn Công nghệ sinh học, Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh.

Hướng nghiên cứu chuyên về thực vật học:

  • Phân loại thực vật dựa vào hình thái và phân tử
  • Đa dạng di truyền quần thể
  • Nghiên cứu và phát triển tiềm năng (thực phẩm, dược liệu) từ thực vật

Đơn vị liên kết