ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Trần Thị Huyền
Trần Thị Huyền

Thông báo sinh viên

Lịch giảng dạy

Lý lịch khoa học

Tiến sĩ: Trần Thị Huyền

Bộ môn Công nghệ Sinh học

Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm

Lầu 4, nhà F, số 12 Nguyễn Văn Bảo, phường 4,  quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Email: tranthihuyen@iuh.edu.vn

huyentranthi81@gmail.com

 

Chức danh

 • Giảng viên

Quá trình đào tạo

 • Đại học: Thủy sản-Đại học Nông Lâm Tp.HCM-2005
 • Thạc sĩ: Công Nghệ Sinh Học-Đại Học Nông Lâm Tp HCM-2010
 • Tiến sĩ: Công nghệ Sinh học-Trường ĐH Konkuk – Korea-2015

Quá trình công tác

 • 2015-2016: Nghiên cứu sau tiến sĩ-Trường Đại học Konkuk, Hàn Quốc
 • 2016-nay: Giảng viên-Trường Đại học Công nghiệp

Định hướng nghiên cứu

 • Sản xuất protein tái tổ hợp, sản xuất enzyme và xác định hoạt tính của enzyme
 • Bộ test phát hiện và chẩn đoán tác nhân gây bệnh trên động vật thuỷ sản

Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia

 1. Nghiên cứu bộ gen cấu trúc và tập hợp các phân tử mRNA trong tế bào vi khuẩn Xanthomonas oryzae pv. oryzae gây bệnh bạc lá lúa, 5/2012 đến 12/2014
 2. Nghiên cứu cấu trúc và chức năng của enzyme YmfB – Một enzyme hydrolase mới, 2/2012 đến 1/2013
 3. Tối ưu hoá và phát triển các chất kháng sinh mới nhằm ức chế hiệu quả các enzyme mục tiêu của vi khuẩn , 2/2013 đến 12/2014
 4. Nghiên cứu cơ chế hoạt động của cofactor trên enzyme phụ thuộc PLP, 5/2014 đến 4/2015

Các công trình khoa học đã công bố

 1. Huyen-Thi Tran 1,y, Jongha Lee 1,y, Hyunjae Park 1, Jeong-Gu Kim 2, Seunghwan Kim 2, Yeh-Jin Ahn 3 and Lin-Woo Kang 1,* Crystal Structure of Chaperonin GroEL from Xanthomonas oryzae pv. oryzae. (2019) Crystals 9, 339
 2. Huyen-Thi Tran, Seon-Hwa Lee, Thien-Hoang Ho, Seung-hye Hong, Kim-Hung Huynh, Yeh-Jin Ahn, and LinWoo Kang. Crystallographic snapshots of active site metal shift in E.coli fructose 1,6-bisphosphate aldolase. (2016). BMB reports.
 3. Ho-Phuong-Thuy Ngo, Thien-Hoang Ho, Inho Lee, Huyen-Thi Tran, Bookyo Sur, Seunghwan Kim, Jeong-gu Kim, Yeh-Jin Ahn, Sun-Shin Cha, and Lin-woo Kang, Crystal Structures of Peptide Deformylase from Rice pathogen Xanthomonas oryzae pv. Oryzae in complex with substrate Peptides, Actinonin, and Fragment Chemical Compounds (2016). J. Agric. Food Chem. Volume 64(39), pages 7307-7314
 4. Huyen-Thi Tran, Myoung-Ki Hong, Ho-Phuong-Thuy Ngo, Hung Kim Huynh, Yeh-Jin Ahn, and LinWoo Kang. Structure of D-alanine-D-alanine ligase from Yersinia pestis: nucleotide phosphate recognition by the serine loop. ( 2016). Acta Crystallographica Section D; Volume 72, pages 12-21. The crystal structure of D-alanine-D-alanine ligase from Acinetobacter baumannii suggest a flexible conformational change in the central domain before nucleotide binding. 2015. Journal of Microbiology
 5. Hung Kim Huynh, Myoung-Ki hong, Clarice Lee, Huyen-Thi Tran, Sang Hee Lee, Yeh-Jin Ahn, Sun-Shin Cha, Lin-Woo Kang. The crystal structure of the D-alanine-D-alanine ligase from Acinetobacter baumannii suggests a flexible conformational change in the central domain before nucleotide binding. (2015). Journal of Microbiology. Volume 53, pages 776-82.
 6. Hung Kim Huynh, Huyen-Thi Tran, Tan-Viet Pham, Ho-Phuong-Thuy Ngo, SunShin Cha, Kyung Min Chung, Sang Hee Lee, Lin-Woo Kang. Expression, crystallization and preliminary X-ray crystallographic analysis of D-alanine-Dalanine ligase from OXA-23-producing Acinetobacter baumannii K0420859. (2014). Acta Crystallographica Section F: Structural Biology and Crystallization Communication. Volume 70, pages 505-508.
 7. Huyen-Thi Tran, Tan-Viet Pham, Ho-Phuong-Thuy Ngo, Myoung-Ki Hong, Jeong-Gu Kim, S)ang Hee Lee, Yeh-Jin Ahn, Lin-Woo Kang. Crystallization and preliminary X-ray crystallographic analysis of the XoGroEL chaperonin from Xanthomonas oryzae pv. Oryzae. (2014). Acta Crystallographica Section F: Structural Biology and Crystallization Communication. Volume 70, pages 604-607.
 8. Thanh Thi Ngoc Doan, Jin-Kwang Kim, Ho-Phuong-Thuy Ngo, Huyen-Thi Tran, Sun-Shin Cha, Kyung Min Chung, Kim-Hung Huynh, Yeh-Jin Ahn, and LinWoo Kang. Crystal structures of D-alanine-D-alanine ligase from Xanthomonas oryzae pv. oryzae alone and in complex with nucleotides. (2014). Arch Biochem Biophys. (IF = 3.37). Volume 545, pages 92-99.
 9. Huyen Thi Tran, Tan-Viet Pham, Ho-Phuong-Thuy Ngo, Myoung-ki Hong, Yeh-Jin Ahn and Lin-Woo Kang. Expression, crystallization and preliminary Xray crystallographic analysis of peptide deformylase from Campylobacter jejuni. (2013). Acta Crystallographica Section F: Structural Biology and Crystallization Communication. Volume 69, pages 1120-1122.
 10. Ho-Phuong-Thuy Ngo, Jin-kwang Kim, Seung-Hwan Kim, Tan-viet Pham, Thi-Huyen Tran, Dinh-Duc Nguyen, Jeong-Gu Kim, Sumi Chung, Yeh-Jin Ahn and Lin-Woo Kang. Expression, Crystallization, and Preliminary X-ray Crystallographic Analysis of Cystathionine ?-synthase (XometB) from Xanthomonas oryzae pv. Oryzae. (2012). Acta Crystallographica Section F: Structural Biology and Crystallization Communication. Volume 68, pages 1515-1517.
 11. Myoung-Ki Hong, Jung Hun Lee, Dae Beom Kwon, Jin-Kwang Kim, Thi-Huyen Tran, Dinh-Duc Nguyen, Byeong Chul Jeong, Sang Hee Lee, Lin-Woo Kang. Crystallization and preliminary diffraction studies of GIM-1, a class B carbapenem-hydrolyzing β-lactamase. (2012). Acta Crystallographica Section F: Structural Biology and Crystallization Communication. Volume 68, pages 1226-1228.

Đơn vị liên kết