ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ LỚP CHTP 9AB
29/06/2021

Thông báo lịch bảo vệ đề cương LVTN Thạc sỹ lớp CHTP9 AB như sau

+ Sáng 29/4/2021: Hội đồng 2 họp lúc 8h tại phòng F7.5.

Học Viên: Ngô Trung Chánh, Lê Thị Cẩm Thơ, Bùi Thị Trang

+ Sáng 7/05/2021: Hội đồng 1 họp lúc 8 h tại phòng F7.05

Học viên: Dương Quốc Đạt, Lê Thị Thảo My, Lê Ngọc Quỳnh Trâm, Nguyễn Trương Phương Tứ

+ Sáng 26/06/2021: Hội đồng 3 họp lúc 8h bằng hình thức online.

Học viên: Trần Hoàng Văn Hương, Nguyễn Thanh Bích Trâm, Nguyễn Thị Nữ Trâm

Trân trọng kính mời Quý thầy Cô và HV, SV quan tâm đến dự.

Đơn vị liên kết