TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ LỚP CHSH 9AB
29/06/2021

Thông báo lịch bảo vệ đề cương LVTN Thạc sỹ lớp CHSH9 AB như sau

+ Sáng 24/4/2021: Hội đồng 1 họp lúc 7h 30 tại phòng B3.05.

Học viên:

+ Sáng 24/04/2021: Hội đồng 2 họp lúc 7h 30 tại phòng B3.06

Học viên:

Trân trọng kính mời Quý thầy Cô và HV, SV quan tâm đến dự.

Đơn vị liên kết