TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
LỊCH HỌC ÔN THI TRÌNH ĐỘ THẠC SỸ NĂM 2021 (Bổ sung)
01/10/2021

Lịch học ôn thi Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ – Đợt 1 năm 2021 (Bổ sung)

  • Ngày 4/7/2021: Môn Vi sinh cơ bản – GV Nguyễn Thị Diệu Hạnh. Thời gian 17 h 00 – 21 h 30. Hình thức trực tuyến Zoom.
  • Ngày 7/10/2021: Môn Hóa sinh cơ bản – GV Nguyễn Thị Minh Nguyệt. Thời gian 17 h 00 – 21 h 30. Hình thức trực tuyến Zoom.
  • ID và Pass của lớp học đã gủi vào mail của học viên.
Đơn vị liên kết