TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Thông báo về việc xét công nhận tốt nghiệp tháng 7 năm 2021
25/06/2021

Căn cứ theo tiến độ đào tạo năm học 2020 – 2021 và theo tình hình dịch bệnh Covid diễn biến phức tạp, Nhà trường thông báo điều chỉnh kế hoạch xét công nhận tốt nghiệp vào tháng 07 năm 2021 đối với các bậc đào tạo vẫn còn trong thời bạn học tập tại trường bao gồm DH11, DH12VL, CD18, NC9 và các khóa học trở về sau, cụ thể như sau:

– Các đơn vị đào tạo nhận đơn xin xét tốt nghiệp của sinh viên đến hết ngày 09/07/2021. Trong quá trình nhận đơn, các đơn vị đào tạo đồng thời đề xuất và xét tốt nghiệp cho sinh viên trên hệ thống phần mềm quản lý học vụ.

– 14h00 ngày 14/07/2021: Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp sẽ họp thông qua danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp.

Chi tiết ở file đính kèm

tb-80-20210624052445-e

thong-bao-doi-lich-xet-tot-nghiep-trong-thang-06-nam-2021-20210610121502-e (1)

Đơn vị liên kết