TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Thông báo về việc xét công nhận tốt nghiệp tháng 11 năm 2021
11/10/2021

Căn cứ theo tiến độ đào tạo năm học 2021 – 2022 , Nhà trường thông báo kế hoạch xét công nhận tốt nghiệp vào tháng 11 năm 2021 đối với các bậc đào tạo vẫn còn trong thời hạn học tập tại trường bao gồm DH11, DH12VL, CD18, NC9 và các khóa học trở về sau, cụ thể như sau:
– Thời hạn nhận đơn xin xét tốt nghiệp của sinh viên đến hết ngày 10/11/2021. Trong quá trình nhận đơn, các đơn vị đào tạo đồng thời đề xuất và xét tốt nghiệp cho sinh viên trên hệ thống phần mềm quản lý học vụ.
– 09h00 ngày 25/11/2021: Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp sẽ họp thông qua danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp.
Viện Công Nghệ Sinh Học Thực Phẩm thực hiện quy trình xét tốt nghiệp trực tuyến như sau:
Bước 1: Sinh viên Gửi yêu cầu xét điều kiện tốt nghiệp nhu sau: Sinh viên kiểm tra bảng kết quả học tập xem đã đủ điều kiện xét công nhận tốt nghiệp hệ tín chỉ bằng cách xem trên web cá nhân của mình có điểm CC Tin học và CC Toiec. Nếu sinh viên là khóa cũ phải kiểm tra thời hạn học tập của khóa mình còn được xét hay không tại trang web trường hoặc theo đường dẫn http://pdt.iuh.edu.vn/thoi-han-hoc-tap-tai-truong/
Bước 2: Sinh viên Gửi yêu cầu xét điều kiện tốt nghiệp cho:

Cô Nguyễn Thị Như Thảo Email: nguyennhuthao3108@gmail.com hoặc nguyenthinhuthao@iuh.edu.vn số ĐT: 0972925586 Cô Phan Thị Như Mai Email: nhumaidhcn@gmail.com hoặc phanthinhumai@iuh.edu.vn số ĐT: 0914297510

Gửi yêu cầu đề xuất xét TN. Sau khi chờ xử lý từ Viện (tối đa 2 ngày làm việc)

Các bạn làm theo các thủ tục sau đây;

  1. Photo chứng chỉ Tin học và Photo chứng chỉ Toiec  tất cả có phần công chứng.
  2. Làm bản cảm kết CC tin học và CC Ngoai ngữ.
  3. Đơn xin xét TN có dán ảnh + bảng kết quả học tập + bảng sao giấy khai sinh không cần công chứng + 3 ảnh kích thước 3×4 (theo quy chuẩn ảnh chụp quốc tế) áo vest đen bên ngoài và sơ mi trắng bên trong+ phông nền hình màu trắng
  4. MAU 03. Ban cam ket CC TH-NN
  5. MAU 01. Don xin xet tot nghiep – He tin chi

Thông báo về việc xét công nhận tốt nghiệp tháng 11 năm 2021

Đơn vị liên kết