TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP SINH VIÊN ĐÀO TẠO THEO HỆ TÍN CHỈ VÀO THÁNG 10 NĂM 2019
28/08/2019

                                                                                       THÔNG BÁO

THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP SINH VIÊN ĐÀO TẠO THEO HỆ TÍN CHỈ VÀO THÁNG 10 NĂM 2019

Theo thông báo Số 106/TB-ĐHCN ngày 23/08/2019 của nhà Trường về kế hoạch xét công nhận tốt nghiệp dành cho sinh viên đào tạo theo hệ thống Tín Chỉ đối với các bậc đào tạo vẫn còn trong thời hạn học tập tại trường: DH9, DH5TC, DH11VL, CD16, NC9LT và cho các khóa học về sau các em đã đủ điều kiện xét công nhận tốt nghiệp vào tháng 10 năm 2019 như sau:

  • Từ ngày 30/08/2019 Viện/Khoa nhận đơn xét tốt nghệp hệ tín chỉ đến hết ngày 28/10/2019.
  • Từ ngày 29/10/2019 đến ngày 30/10/2019 Viện/Khoa sẽ không nhận đơn cho đợt xét tháng 10/2019 để chốt lại cho Phòng Đào Tạo thực hiện danh sách tổng hợp sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp.
  • Sau ngày 30/10/2019: Họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp đợt tháng 10/2019.

 Đối với các bạn sinh viên DH9, CD16 hiện đang theo học trả nợ môn và Chứng Chỉ Tin Học, Anh Văn (TOEIC) ở HK1-2019-2020 các em về Viện để được hướng dẫn thêm về việc xét tốt nghiệp.

Nay Viện Công Nghệ Sinh Học – Thực Phẩm thông báo đến sinh viên của Viện được biết để các em xem và xét tốt nghiệp đúng thời hạn học tập tại trường được xét công nhận tốt nghiệp đúng hạn của khóa học.

 

Bậc/Hệ Nhập học Tốt Nghiệp Thời gian được kéo dài Thời hạn kết thúc học ở trường
CD16 10.2014 10.2017 2 năm 10.2019
DH9 10.2013 10.2017 2 năm 10.2019

 

Thân ái.

Đơn vị liên kết