TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Thông báo về việc Thực tập Doanh nghiệp Sinh viên Khóa 15 NIÊN KHÓA 2019-2023, học kỳ 1, năm 2022-2023 của các Ngành Sinh Học-Thực Phẩm-Đảm Bảo_DINH DƯỠNG.
13/05/2022

THÔNG BÁO

Viện Công nghệ sinh học thực phẩm xin thông báo đến sinh viên về việc Thực tập doanh nghiệp Sinh viên Khóa 15 niên khóa 2019-2023, học kỳ 1, năm 2022-2023 của các Ngành Sinh Học-Thực Phẩm-Đảm Bảo Chất Lượng – Dinh Dưỡng.

Thời gian thực tập 7 tuần đi từ ngày 15/06/2022 đến ngày 07/08/2022.

Địa điểm tại các Công ty, Doanh nghiệp trong nước.

Theo File PDF đính kèm.

THONG BAO KE HOACH THUC TAP DOANH NGHIEP DH-KHOA 15

Thân ái.

Đơn vị liên kết