TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Thông báo về việc thực hiện khóa luận tốt nghiệp Khóa 15 niên khóa 2019-2023
04/10/2022

Thông báo về việc thực hiện khóa luận tốt nghiệp Khóa 15 niên khóa 2019-2023

Chào các bạn sinh viên chuẩn bị thực hiện học phần Khó luận tốt nghiệp (KLTN_KHÓA 15) năm học 2022-2023.

Viện công nghệ sinh học và thực phẩm thông báo đến các em sinh viên Khóa DH15 niên khóa 2019-2020 về việc thực hiện khóa luận Tốt nghiệp năm học 2022-2023. (theo File đính kèm thông báo số 27 đính kèm ). Các em sinh viên liên quan kiểm tra nghiêm túc thực hiện theo thông báo này./.

THONG BAO VE VIEC KE HOACH THUC HIEN KHOA LUAN TN KHOA 15

Chúc các bạn hoàn thành tốt nhất buổi bảo vệ KLTN.

Trân trọng thông báo.

Đơn vị liên kết