TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Thông báo về việc thực hiện khóa luận tốt nghiệp Khóa 14 niên khóa 2018-2022
29/04/2022

Thông báo về việc chấm khóa luận tốt nghiệp Khóa 14 niên khóa 2018-2022

Chào các bạn sinh viên đang thực hiện học phần Khó luận tốt nghiệp (KLTN_KHÓA 14) năm học 2021-2022.

Viện công nghệ sinh học và thực phẩm thông báo đến các em sinh viên Khóa DH14 niên khóa 2018-2022 về việc chấm khóa luận Tốt nghiệp năm học 2021-2022. (theo File đính kèm thông báo số 08 đính kèm ). Các em sinh viên liên quan kiểm tra nghiêm túc thực hiện theo thông báo này./.

  1. THONG BAO VE VIEC KE HOACH KLTN KHOA 14

Chúc các bạn hoàn thành tốt nhất buổi bảo vệ KLTN, và mong các bạn luôn mạnh khoẻ, an toàn trong mùa dịch covid.

Trân trọng thông báo.

Đơn vị liên kết