TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Thông báo về việc giải quyết học vụ trực tuyến (cập nhật ngày 09.07.2021)
10/07/2021

Trước tình hình diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh Covid-19, thành phố Hồ Chí Minh đã có Công văn khẩn số 2279/UBND-VX ngày 8/7/2021 của UBND TP. Hồ Chí Minh về triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo tinh thần nội dung Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn toàn Thành phố. Vì vậy, Viện CNSHTP thông báo về việc giải quyết các vấn đề học vụ bằng hình thức trực tuyến cho tới khi có thông báo mới. Sinh viên cần giải quyết học vụ vui lòng truy cập vào website Viện CNSHTP Sinh viên có việc cần giải quyết vui lòng sử dụng hệ thống giáo vụ trực tuyến bằng cách: Thông báo danh sách kênh liên hệ xử lý công việc trực tuyến

Nguyễn Bá Thanh- Viện trưởng_SĐT: 0938516879

Trần Đình Thắng- Phó Viện trưởng_SĐT: 0913049689

Nguyễn Thị Minh Nguyệt-Phó Viện trưởng_SĐT: 0948400172

Phan Thị Như Mai- Giáo vụ ĐH_SĐT: 0914297510_
Gmail: nhumaidhcn@gmail.com-phanthinhumai@iuh.edu.vn

Nguyễn Thị Như Thảo-Giáo vụ ĐH_SĐT: 0972925586_
Gmail:nguyennhuthao3108@gmail.com_nguyenthinhuthao@iuh.edu.vn

Lê Hương Thủy- Giáo vụ SĐH_0979814088

Nguyễn Đức Vượng- Trưởng BMCNTP_SĐT: 0946616465

Nguyễn Thị Kim Anh- Trưởng BMCNSH_SĐT: 0912869117

Lê Nhất Tâm- Trưởng BM Quản lý chất lượng thực phẩm_SĐT: 0847684739

Phan Thụy Xuân Uyên- Trưởng BM Dinh dưỡng và Khoa học thực phẩm_SĐT: 0918266206

Danh sách cập nhật ngày 09/7/2021

Lưu ý: Sinh viên vui lòng liên hệ trong giờ hành chính

Đơn vị liên kết