TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
THÔNG BÁO VỀ VIỆC DANH SÁCH GVCN TA6nN SINH VIÊN KHÓA 17-2021-2022 VIỆN SHTP
29/08/2021

Viện công nghệ sinh học thực phẩm xin thông báo đến các bạn Tân sinh viên Khóa 17 được biết về GVCN lớp mình để tiện cho các bạn Tân sinh viên khóa 17 liên lạc trao đổi với GVCN lớp nếu có vấn đề về việc khó khăn trong thời gian học tập.

DANH SÁCH GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM NĂM HỌC 2021-2022 VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỰC PHẨM
STT Lớp Giáo viên chủ nhiệm Điện thoại Link nhóm zalo Email
1 DHDD17A Nguyễn Thi Trang 0909336967  nguyenthitrang@iuh.edu.vn
2 DHDBTP17A Đoàn Như Khuê 098 9986491  doannhukhue@iuh.edu.vn
3 ĐHSH17A Bùi Hồng Quân 0909252419  buihongquan@gbd.edu.vn
4 DHTP17A Lê Văn Nhất Hoài 0909977090  levannhathoai@iuh.edu.vn
5 DHTP17B Đỗ Viết Phương 0967092094 https://zalo.me/g/zhgwyj352  dovietphuong@iuh.edu.vn
6 DHTP17C Huỳnh Nguyễn Quế Anh 0982173175  huynhnguyenqueanh@iuh.edu.vn
7 DHTP17ATT Phạm Thị Quyên 0908009332  phamthiquyen@iuh.edu.vn

File đính kèm

FILE DANH SACH GVCN KHOA 17-2021-2022 VIEN CNSHTP

Thân ái.

Đơn vị liên kết