TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Thông báo về việc chấm khóa luận tốt nghiệp Khóa 13 niên khóa 2017-2021
27/04/2021

Thông báo về việc chấm khóa luận tốt nghiệp Khóa 13 niên khóa 2017-2021

Viện công nghệ sinh học và thực phẩm thông báo đến các em sinh viên Khóa DH13 niên khóa 2017-2021 về việc chấm khóa luận Tốt nghiệp năm học 2020-2021. Thời hạn nộp Khóa luận tốt nghiệp, hình thức nộp Khóa luận tốt nghiệp và hướng dẫn. (theo File đính kèm thông báo số 03 và Poster Mẫu đính kèm ). Các em sinh viên liên quan kiểm tra nghiêm túc thực hiện theo thông báo này./.

 PDF Thông báo số 3-chấm KLTN K13

VST_Poster_Templale_Sample (Landscape)

Thân ái.

Đơn vị liên kết