TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Thông báo về việc chấm khóa luận tốt nghiệp Khóa 13 niên khóa 2017-2021
18/05/2021

Thông báo về việc chấm khóa luận tốt nghiệp Khóa 13 niên khóa 2017-2021

Viện công nghệ sinh học và thực phẩm thông báo đến các em sinh viên Khóa DH13 niên khóa 2017-2021 về việc chấm khóa luận Tốt nghiệp năm học 2020-2021. (theo File đính kèm thông báo số 05 đính kèm ). Các em sinh viên liên quan kiểm tra nghiêm túc thực hiện theo thông báo này./.

File tb-huong-dan-danh-gia-kltn-k13-20210518083447-e

Đơn vị liên kết