TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Thông báo về vấn đề thực tập cho sinh viên K13 Ngành ĐBCL
06/06/2019

Các em sinh viên K13 Ngành ĐBCL&ATTP đi thực tập bắt đầu từ ngành 10/6 như đã thông báo. Các em liên hệ sinh viên đi thực tập liên hệ với giảng viên HD theo danh sách sau:

+ Trung tâm 3 liên hệ thầy Lê Nhất Tâm dự kiến đi vào sáng thứ 2 ngày 10/6 (sđt 0847684739)

+ Case liên hệ cô Khuê (sđt 84989986491)

+ Sắc ký Hải Đăng liên hệ cô Ngần (sđt 84982681639)

+ Công Ty TNHHchế biến dừa Bế Tre và CT nguyên liêu Thực phẩm Sài Gòn Á Châu liên hệ thầy Quốc (sđt: 0906413493)

Đơn vị liên kết