TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Thông báo về điều chỉnh thời hạn kết thúc học tập tại trường.
17/06/2021

Thông báo về điều chỉnh thời hạn kết thúc học tập tại trường.

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài, để đảm bảo và tạo điều kiện cho sinh viên tiếp tục học để hoàn thành khóa học. Nay Viện CNSHTP thông báo đến các em sinh viên các khóa sắp hết để được nắm rõ thông tin theo thông báo để thực hiện.

Theo thông báo số 76/TB-ĐHCN ngày 17/6/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM về việc điều chỉnh thời hạn kết thúc học tập tại trường các khóa học bậc hệ nhu sau  (Theo file PDF đính kèm)

THONG BAO 76 VE VIEC THOI HAN KET THUC HOC TAP TAI TRUONG NGAY 17-06-2021

Thân ái.

Đơn vị liên kết