TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
THÔNG BÁO V/V QUI ĐỊNH MẪU ĐỀ CƯƠNG KHÓA LUẬN CHO SINH VIÊN KHÓA 12
06/09/2019

THÔNG BÁO

Viện Công Nghệ Sinh Học & Thực Phẩm xin thông báo đến các em sinh viên Khóa học 2016-2017 (DH12) về việc hướng dẫn cách làm và qui định cho sinh viên viết Đề Cương Khóa Luận   ( Theo Mẫu Qui Định Đề Cương Khóa Luận kèm theo File như sau)

MAU DE CUONG KHOA LUAN QUI DINH MOI

Nay Viện thông báo đến các em để các em nắm tình hình và bám sát theo thông báo biểu mẫu để thực hiện.

Thân ái.

Đơn vị liên kết