TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
THÔNG BÁO V/V NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP TẠM THỜI ĐỢT THÁNG 03/2022
18/04/2022

THÔNG BÁO V/V NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP TẠM THỜI ĐỢT THÁNG 03/2022 VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỰC PHẨM.

Viện Công Nghệ Sinh Học – Thực Phẩm thông báo đến toàn thể sinh viên Ngành CNTP – Ngành CNSH đã được xét công nhận tốt nghiệp của đợt tháng 03 năm 2022 ( Hệ Đại Học).

Hiện nay đã có giấy chứng nhận tốt nghiệp bằng tạm thời của đợt tháng 03/2022 các bạn sinh viên của Viện Công Nghệ Sinh Học _ Thực Phẩm đến Phòng Giáo Vụ F4.10 để nhận bằng TN tạm thời  (Thời gian nhận: từ Thứ 2 đến thứ 6 trong tuần vào giờ hành chính).

Lưu ý: Khi đi nhận Giấy chứng nhận TN tạm thời sinh viên nhớ mang theo thẻ Sinh Viên hoặc giấy CMND/CCCD.

Theo chỉ đạo của nhà Trường về việc phiếu khảo sát tình hình của Sinh Viên sau khi đã được Tốt Nghiệp học tập tại Trường.
Sinh viên Tốt Nghiệp của các đợt tháng 03/2022 các em vào khảo sát Online trước khi nhận bằng Tốt Nghiệp tạm thời hoặc bằng chính thức. Rất cần sự hợp tác của tất cả Sinh Viên đã Tốt Nghiệp để có thể hoàn thành được phiếu khảo sát này.

Hướng dẫn thực hiện khảo sát:

Bước 1: Truy cập Website: iuh.edu.vn/Sinh viên/Khảo sát sinh viên tốt nghiệp. Hoặc vào đường dẫn trực tiếp: http://htsv.iuh.edu.vn/khaosat/

Bước 2: Đăng nhập vào chuyên trang khỏa sát bằng Mã số sinh viên và password theo tài khoản “đăng ký học phần”. Nếu các em không đẳng nhập được password thì lên Phòng Giáo Vụ để thay đổi lại mật khẩu đăng nhập. Các em sinh viên khảo sát xong lưu ý nhớ cập nhật => nhấn nút OK.

Lần 1: Đăng nhập, thực hiện khảo sát, lưu dữ liệu, đăng xuất.

Lần 2: Đăng nhập, bấm vào nút cập nhật, thực hiện khảo sát, lưu dữ liệu, đăng xuất.

 

Lưu ýCác em sinh viên khảo sát xong lưu ý nhớ cập nhật => nhấn nút OK.

Các bạn sinh viên chưa khảo sát thì Khoa/Viện sẽ không cấp phát bằng Chứng nhận TN ( Nếu các bạn đã thực hiện khảo sát thì không phải khảo sát lại nữa nhé ). Vì thời gian gấp rút, nên mong các em thực hiện hoàn thành phiếu khảo sát này.

Chú ý: Sinh viên các Khoa khác chờ thông báo từ Văn Phòng Khoa của các bạn nhé.

Thân ái.

Đơn vị liên kết