TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
THÔNG BÁO V/V MỞ MÔN TIN SINH HỌC 3TC (LT-TH) KHÓA 12, 13 HK2 2020-2021ĐỢT 2
26/01/2021

THÔNG BÁO

(V/V: Mở các môn học vét không còn tồn tại  chương trình cho các khóa sau, số lượng sinh viên còn ít  không đủ mở lớp (Giải quyết lần cuối cùng cho Ngành sinh học khóa 12 và khóa 13 vào HK 2 năm học 2020-2021)

 

Viện Công nghệ sinh học thực phẩm thông báo đến các em sinh viên như sau:

Hiện tại một số em sinh viên hệ tín chỉ của Ngành công nghệ sinh học còn nợ một môn học Tin sinh học (MLHP 4203002131) đơn vị học trình  3TC (LT-TH). Các em đã gửi đơn về Phòng giáo vụ xin mở lớp học lại vào đợt 2 theo tiến độ của Trường thông báo như sau:

_ Từ ngày 18/01/2021 đến hết ngày 24/01/2021: thời gian sinh viên đăng ký học phần.

_ Từ ngày 25/01/2021 đến hết ngày 31/01/2021: thời gian nhà Nhà trường hủy lần 1 đối với các học phần mà sinh viên đăng ký chưa đủ số lượng để chấp nhận mở lớp.

_ Từ ngày 25/01/2021 đến 16h30 ngày 07/02/2021: thời gian sinh viên đóng học phí.

_ Từ ngày 05/02/2021 đến hết ngày 07/02/2021: thời gian Nhà trường hủy lần 2 đối với các học phần mà sinh viên đã đóng phí nhưng chưa đủ số lượng theo quy định và khóa các lớp học phần đã đủ điều kiện mở lớp.

_ Từ ngày 01/03/2021: thời gian học tập chính thức của đợt 2, học kỳ II.

Các học phần đều không đủ số lượng sinh viên để mở lớp học lại theo yêu cầu. Theo quy định của Nhà trường các lớp học lại cải thiện điểm đối với hệ Đại trà 25 sinh viên, đối với hệ CLC 10 sinh viên.  Đặc biệt môn Tin sinh học từ khóa 14 và khóa 15 về sau 2TC ( LT). Viện yêu cầu các em như sau:

_ Sinh viên khóa 12 và khóa 13 của Ngành sinh học còn nợ môn Tin sinh học, MLHP (4203002131) đơn vị học trình 3TC (LT-TH), hiện tại Viện đã mở lớp và các em đã đăng ký mới chỉ có 23 sinh viên cho môn học. Vì vậy các em kiểm tra lại còn nợ môn học phần và vui lòng đăng ký gấp hoặc lập danh sách sinh viên gấp về Phòng giáo vụ từ ngày 25/01/2021 đến 15h30 ngày 27/01/2021. Nếu khóa sau còn môn khớp với môn chưa học hoặc học lại của mình thì sẽ không được mở cùng khóa sau, trường hợp chương trình đào tạo các khóa sau không còn những môn mình muốn trả nợ hoặc chưa học. Các đơn này tập hợp và nộp về phòng Giáo vụ hạn chót 15h30 ngày 27/01/2021. Sau thời hạn này phòng giáo vụ sẽ tổng hợp đơn của sinh viên trình lên Ban lãnh đạo Viện và phòng đào tạo xem xét. Sinh viên lưu ý: Trên đây là những thông báo quan trọng về học vụ quan trọng, (sẽ là lần vét và giải quyết cuối cùng thì cho môn học Tin sinh học 3TC (LT-TH) khóa 12 và khóa 13 trong HK2 năm học 2020-2021) Sau đợt này sẽ không mở nữa, nên các em đặc biệt lưu ý để đăng ký học lại vét trong đợt cuối này.

  • Thông báo này sẽ được đẩy lên Web Viện, dán bảng thông báo của Viện, Nộp phòng đào tạo và Ban giám hiệu làm minh chứng cho việc xin mở lớp lần cuối cùng. Sau thời gian mở các môn vét này các em không đăng ký theo học sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm cho việc không có môn học cho các kỳ sau.
  • Viện đã tập hợp được 23 sinh viên cho môn học mà các em khóa 12 và 13 đưa về để giải quyết lần cuối cùng, Viện đề nghị các em kiểm tra danh sách đã đưa về.
  • Mọi yêu cầu hoặc giải đáp thắc mắc về đăng ký học phần các em vui lòng liên hệ phòng Giáo vụ để được hỗ trợ trong giờ hành chính từ T2- T6 hàng tuần.

Đề nghị các em sv  thực hiện theo đúng thông báo này để đảm bảo các thủ tục mở lớp theo đúng chủ trương của PĐT và Ban giám hiệu nhà trường đưa ra. 

 

Tp.HCM ngày 25 tháng 01 năm 2021

 

Thông báo từ Phòng Giáo vụ Viện Công nghệ sinh học.

Đơn vị liên kết