TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Thông báo v/v đăng ký học phần và đóng học phí đối với các lớp học phần mở trong thời gian nghỉ hè năm học 2019 – 2020
01/06/2020

Thông báo v/v đăng ký học phần và đóng học phí đối với các lớp học phần mở trong thời gian nghỉ hè năm học 2019 – 2020.

Theo thông báo số54/TB_ĐHCN. Về việc đăng ký học phần và đóng học phí đối với các lớp mở trong thời gian nghi hè. Nay Viện Công Nghệ SH-TP xin thông báo đến các em có nhu cầu mở các môn học lại. Thông báo theo file PDF đính kèm.

Quy chế được khóa lớp với các lớp cải thiện điểm/ HL như sau:
   – Lý thuyết: Đại trà: >= 25 SV; CLC: >= 15SV
   – Thực hành: Đại trà >= 15 SV; CLC >=  10 SV
   – Tích hợp kết hợp LT và TH cũng theo quy chế trên.
Đơn vị liên kết