ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
THÔNG BÁO LỊCH THI KẾT THÚC MÔN TỪ NGÀY 07/06/2021 ĐẾN 11/06/2021 VIỆN SINH HỌC THỰC PHẨM
16/04/2021

THÔNG BÁO LỊCH THI KẾT THÚC MÔN TỪ NGÀY 07/06/2021 ĐẾN 11/06/2021 VIỆN SINH HỌC THỰC PHẨM

– Nhà trường tổ chức thi kết thúc học phần theo kế hoạch đã được thông báo.

– Lịch ôn thi cuối HK2 chính thức ngày 31/05/2021 đến 06/06/2021

– Lịch thi cuối HK2 chính thức ngày 07/06/2021 đến 27/06/2021 (file đính kèm).

– Danh sách các môn thi cuối HK2 theo (file đính kèm).

FILE LICH THI KET THUC MON HOC KY 2 NAM 2020-2021 VSHTP

– Đề nghị các bạn sinh viên xem kỹ danh sách được dự thi (chỉ những bạn sinh viên đủ điều kiện dự thi mới được vào phòng thi)

*Lưu ý:

– Sinh viên nhớ mang theo giấy tờ có dán ảnh thẻ sinh viên và bút chì, bút mực. SV đến phòng thi trước 15 phút, tuân thủ nội quy phòng thi, sinh viên đến chậm quá 15 phút sau khi đã bóc đề thi không được dự thi.

– Tuyệt đối không sử dụng điện thoại di động trong phòng thi.

– Điện thoại di động phải tắt nguồn. Nếu để điện thoại reo hoặc sử dụng điện thoại trong thời gian thi thì sẽ bị đình chỉ thi, không có quyền khiếu nại về sau.

  • Giải quyết trùng lịch thi:

_Viện CNSH-TP thông báo đến các bạn Sinh viên xem lại các môn thi Khoa/Viện đã lên lịch thi cuối HK2 năm 2020-2021 trên hệ thống phần mềm ngày thi chính thức. Nếu các bạn Sinh viên trùng lịch thi thì có minh chứng kèm theo in lịch thi bị trùng lịch và làm đơn được sự đồng ý của Trưởng ĐVĐT xem xét quyết định cho sinh viên được sắp xếp thi bổ sung tại các kỳ thi kết thúc học phần thủ tục gồm:

+ Đơn giải quyết trùng lịch thi

+ In lịch thi của sinh viên theo MSSV trùng lịch

+ Gửi về Phòng Giáo Vụ Khoa/Viện chủ quản môn học từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20/05/2021. Sau thời gian trên nếu các trường hợp sinh viên bị trùng lịch thi mà không làm đơn gửi về Phòng giáo vụ Khoa/Viện thì không được giải quyết trùng lịch thi.

  • Hoãn thi:

_SV không tham gia thi vì lý do sức khỏe bệnh ốm, tai nạn trong ngày thi thì sinh viên phải có lý do chính đáng (có minh chứng kèm theo: Giấy xác nhận bệnh viện) và làm đơn được sự đồng ý của Trưởng ĐVĐT xem xét quyết định cho sinh viên được thi bổ sung tại các kỳ thi kết thúc học phần thủ tục gồm:

+ Đơn hoãn thi

+ Giấy xác nhận bệnh viện

+ Gửi về Phòng Giáo Vụ Khoa/Viện chủ quản môn học

_Mọi trường hợp sinh viên vắng mặt trong kỳ thi kết thúc môn học phần không có lý do chính đáng phải nhận điểm 0.

_Những sinh viên không đạt và những sinh viên không được dự thi kết thúc môn học phần sinh viên phải đăng ký học phần đó.

 

Chúc bạn sinh viên thi tốt!

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2021

Đơn vị liên kết