TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Thông báo khẩn: về việc điều chỉnh thông tin SV đã xét tốt nghiệp đợt 7/2021
27/10/2021

Để đảm bảo quyền lợi của SV, Viện Công Nghệ Sinh Học Thực Phẩm đề nghị sinh viên có trong danh sách được công nhận tốt nghiệp chủ động kiểm dò, đối chiếu thông tin của sinh viên. Nếu phát hiện có sự sai lệch về thông tin (vd: Họ tên, ngày tháng năm sinh, phái, giới tính, nơi sinh….) thì sinh viên liên hệ gấp với giáo vụ khoa (ĐT: 0972925586 Cô Thảo) (ĐT: 0914297510 Cô Mai) và đính kèm minh chứng là giấy khai sinh của sinh viên, gửi về cho giáo vụ khoa theo địa chỉ mail: nguyenthinhuthao@iuh.edu.vn  hoặc phanthinhumai@iuh.edu.vn trước 09h00 ngày 29/10/2021.

Sau mốc thời gian này Phòng Đào tạo tiến hành in văn bằng và phụ lục văn bằng, nên sẽ không giải quyết các bổ sung khác có liên quan.

Trân trọng.

DANH SACH SINH VIEN XET CONG NHAN TOT NGHIEP THANG 7-2021 VSHTP

Đơn vị liên kết