TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Thông Báo Chương Trình Qũy Máy Tính Cho Mượn của Qũy học bổng THE DARIU
19/03/2021

Viện Công Nghệ Sinh Học – Thực Phẩm thông báo đến các bạn sinh viên về việc Chương Trình Qũy Máy Tính Cho Mượn của Qũy học bổng THE DARIU. Chương trình quỹ máy tính cho mượn “BANK OF LAPTOPS 2021″ Hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn mượn máy tính học tập. Nay Viện CNSH-TP xin thông báo Sinh Viên thông tin về “Chương trình quỹ máy tính (laptops) cho mượn” của Qũy học bổng THE DARIU (file đính kèm).

tdf21-thong-bao-chuong-trinh-quy-may-tinh-cho-muon-mien-phi-2021-20210319112321-e

tdf21-thu-ngo-gioi-thieu-chuong-trinh-quy-may-tinh-cho-muon-mien-phi-2021-20210319112321-e

Mọi thông tin xin liên hệ Ninh Phú Giang, số điện thoại: 0945.686.366 hoặc số nội bộ 178.

Thân ái.

Đơn vị liên kết