ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Thông báo bảo vệ đề cương ngành Thực phẩm K14 – Hội đồng 10
17/03/2022

Theo như thông báo của Bộ môn, Hội đồng 10 sẽ tổ chức bảo vệ đề cương trên Teams vào 7h00 sáng thứ 4 (30/03/2022), Team code là 5cr1p37

Danh sách sinh viên Hội đồng 10: (mới cập nhật 22/03/2022)

Mã sinh viên Họ đệm Tên
18026741 Vũ Nguyễn Mỹ Huyền
18039221 Đỗ Mỹ Hoa
18045401 Phạm Thị Thanh Thúy
18039921 Phạm Phương Mỹ Hoa
18047821 Đào Duy Khang
18037491 Văn Lý Thu Thảo
18045271 Lê Văn Thế
18025551 Phan Thị Tuyết Vân
18027161 Luyện Thị Thanh Tâm
17108381 Nguyễn Thị Thảo Huyền
17076931 Nguyễn Thị Bảo Trân

Các bạn sinh viên lưu ý đăng nhập vào Teams đúng ngày giờ.

Đơn vị liên kết