TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
QUI TRÌNH ĐĂNG KÝ VÀ SỬ DỤNG THIẾT BỊ PHÂN TÍCH
03/10/2019

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TPHCM

VIỆN CN SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM

————–

                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                     ————————–

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2017

QUI TRÌNH ĐĂNG KÝ VÀ SỬ DỤNG THIẾT BỊ PHÂN TÍCH

  1. Thời gian phục vụ sinh viên đăng ký sử dụng thiết bị phân tích

Phòng thí nghiệm sẽ mở cửa phục vụ hoạt động học tập và nghiên cứu từ thứ hai đến thứ bảy với lịch làm việc như sau:

Sáng: từ 7h00 đến 11h30

Chiều: từ 13h00 đến 16h30

  1. Qui trình đăng ký sử dụng thiết bị phân tích

2.1. Đối với sinh viên lớp đại học tiên tiến

– Thiết bị máy cơ lý phòng tại PTN F06.06:

+ SV đăng ký đo và gửi mẫu cho PTN từ thứ 2 đến thứ 4

+ PTN sẽ liên hệ GV để lên KH đo mẫu vào 2 ngày thứ 5 hoặc thứ 6.

+ Trong quá trình đo mẫu SV phải có mặt cùng với giảng viên phụ trách máy.

– Tất cả các thiết bị còn lại trong bảng danh sách thiết bị chạy dịch vụ: Giảng viên hướng dẫn phải trực tiếp mượn thiết bị và hỗ trợ các em đo mẫu.

2.2. Đối với sinh viên lớp đại học chính qui

– Áp dụng cho tất cả thiết bị chạy dịch vụ

– Sinh viên đăng ký đo tại phòng giáo vụ F04.10

– Sau khi đăng ký xong gửi mẫu cho PTN F04.02 .

– PTN sẽ liên hệ GV phụ trách đo mẫu, sau đó sẽ thông báo cho sinh viên thời gian cụ thể để cùng với GV phụ trách tiến hành đo mẫu.

– Sau khi đo mẫu xong sinh viên phải hỗ trợ vệ sinh và dọn dẹp khu vực vừa tiến hành bố trí đo mẫu xong.

2.3 Đối với giảng viên nghiên cứu sinh

– GV làm đơn trình Viện trưởng phê duyệt (ghi rõ thiết bị cần sử dụng).

– Gửi đơn đã được duyệt về phòng F04.02 để lưu.

– Khi có nhu cầu sử dụng thì đăng ký mượn vào sổ nhật ký dành cho GV.

– Chỉ đựơc sử dụng những thiết bị đã tham gia tập huấn.

– Sau khi sử dụng xong vệ sinh thiết bị, khu vực bố trí thí nghiệm và bàn giao trả thiết bị sau khi dùng xong cho nhân viên PTN.

– Không được tự ý sử dụng thiết bị nằm ngoài dự trù thiết bị, cũng như thiết bị chưa được sự hướng dẫn sử dụng hoặc chưa được sự đồng ý của BLĐ Viện.

Đơn vị liên kết