TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Phòng Giáo Vụ Viện Công Nghệ Sinh Học Thực Phẩm thông báo đến các em sinh viên ĐH Khóa 12
05/05/2020

Thông Báo

Phòng Giáo Vụ Viện Công Nghệ Sinh Học Thực Phẩm thông báo đến các em sinh viên ĐH Khóa 12.

Viện Công Nghệ Sinh Học _ Thực Phẩm thông báo về việc điều chỉnh tiến độ và hướng dẫn thực hiện khóa luận tốt nghiệp dành cho cá em sinh viên Khóa 12 cùa Viện Công Nghệ SH-TP.(Kèm theo File đính kèm PDF)

[05-05-2020_09.19.20]tb_dieu_chinh_tien_do_va_hd_thuc_hien_kltn_k12

Thân ái

Đơn vị liên kết