TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
LỊCH HỘI ĐỒNG BẢO VỆ ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP DHDDK15
15/10/2022

Thời gian: 7h-11h30, thứ ba, 18/10/2022

Địa điểm: F7.5 (Hội đồng 1), F7.1 (Hội đồng 2)

Danh sách đề tài theo hội đồng: DanhsachHoidongdecuongdoanDDK15

Sinh viên có thời gian trình bày là 15phút , hỏi đáp 15 phút.

Lưu ý: Sinh viên gửi file đề cương trước 12h trưa ngày 17/10/2022 vào email bộ môn (dinhduongvakhtp@gmail.com) và các thầy cô hội đồng như sau:

Đơn vị liên kết