ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
KẾ HOẠCH THỰC TẬP DOANH NGHIỆP HỆ ĐẠI HỌC K16 NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM, NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC, NGÀNH ĐẢM BẢO CL-ATTP KHÓA 17 NGÀNH DINH DƯỠNG & KHOA HỌC THỰC PHẨM
01/12/2023
Căn cứ vào thông báo số 39/TB-VSHTP ngày 28/11/2023 Viện CNSHTP gửi Thông báo đến các bạn sinh viên về việc kế hoạch thực tập doanh nghiệp dành cho K16 ngành Công nghệ thực phẩm, ngành Công nghệ sinh học, ngành Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm và K17 ngành Dinh dưỡng và Khoa học thực phẩm (nội dung xem theo File đính kèm như sau). Trân trọng thông báo./.
Đơn vị liên kết